Het lieflijke Denderleeuw wordt verzwolgen door een zee van vuur en zwavel. Opgeruimd staat netjes.

God straft Denderleeuw met zwavel en vuur

Toen Hij vernam dat het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang werd doorbroken, is God in een hevige toorn ontstoken. Hij heeft Denderleeuw volledig van de kaart geveegd. De Wetstraat reageert opgelucht.

Denderleeuw heeft zwaar geboet voor zijn rechtse coalitie. Het Opperwezen heeft het lieflijke dorp aan de Dender volledig in as gelegd. Geschokte bewoners van het naburige Liedekerke getuigden hoe ze werden opgeschrikt door de doodskreten der Denderleeuwenaars.

‘Het is triest dat de inwoners van Denderleeuw het slachtoffer geworden zijn van politieke spelletjes‘, zegt de Wouter Van Besien (Groen). ‘Zij hebben hun leven opgeofferd voor het cordon sanitaire. Een grotere dienst hadden ze hun land niet kunnen bewijzen.’

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten wijst met een beschuldigende vinger naar N-VA en CD&V. Zij zouden de Allerhoogste hebben getart met hun intenties om samen het cordon sanitaire te omzeilen. ‘Die partijen speelden met vuur. Ze oogsten nu wat ze gezaaid hebben’, stelt Rutten. ‘Gelukkig heeft de Heer het probleem elegant opgelost. Wij halen opgelucht adem. Wat uiteindelijk telt, is dat het cordon sanitaire standhoudt.’

Volgens Wouter Beke (CD&V) treft zijn partij geen enkele schuld. ‘Voor alle duidelijkheid: wij hebben met Vlaams Belang geen afspraken gemaakt noch een bestuursakkoord afgesloten’, aldus Beke. ‘Het doorbreken van het cordon sanitaire was nooit aan de orde. Ik heb tot God gebeden en ik denk dat Hij gewoon een beetje uitgekeken was op Denderleeuw.’

Ook Ben Weyts (N-VA) wuift de verantwoordelijkheid voor de ramp weg: ‘De N-VA heeft nooit of te nimmer naar de steun van Vlaams Belang gehengeld. Wij distantiëren ons volledig van die partij, van haar standpunten en van al haar medewerkers. God moet zich vergist hebben.’

God vindt de reactie van beide partijen ronduit hypocriet. Via Zijn woordvoerder Gabriël laat Hij weten dat Hij de betrokken partijen ruim op voorhand heeft gewaarschuwd om geen verbintenis met de duivel aan te gaan, onder welke vorm dan ook. ‘Waarschuwingen die kennelijk in de wind zijn geslagen’, constateert Gabriël.

Indiscreties in het Hemelrijk leren dat Wouter Beke de Almachtige nog gesmeekt heeft om de inwoners van het dorp te sparen, of toch minstens de inwoners die voor de CD&V hadden gestemd. De onderhandelingen zijn echter definitief afgesprongen toen Beke niet bij machte bleek om tien rechtschapen inwoners van Denderleeuw op te noemen.

Gwendolyn Rutten:
‘Wat uiteindelijk telt, is dat het cordon sanitaire standhoudt’

Geconfronteerd met het onvermogen van de politieke leiders en met de marginaliteit van het kiespubliek, liet God een regen van vuur en brandende zwavel neerkomen op Denderleeuw.

Vlaams Belang van zijn kant wil de rol van God tijdens coalitiebesprekingen in de toekomst tot een minimum herleiden.