Homoseksuele jongeren die na lang aarzelen uit de kast komen, hoeven niet verbaasd te zijn dat ze enkel nog prulcadeaus krijgen van hun grootouders.

Minderwaardige cadeautjes voor homotieners

Homoseksuele jongeren zijn de pineut wanneer de kerstpakjes uitgedeeld worden. Ouders en grootouders investeren liever niet in een kind dat niet voor nageslacht zal zorgen.

Vlaamse tieners die openlijk voor hun homoseksuele neigingen uitkomen, krijgen minder mooie cadeaus dan hun heteroseksuele broers en zussen. Bij jongens blijkt er zelfs een omgekeerd evenredig verband te bestaan tussen verwijfdheid en de kwaliteit van het cadeau: hoe verwijfder de jonge homo met zijn handjes wappert, des te groter de kans dat er voor hem slechts een stuk brol onder de kerstboom ligt.

Grootouders zeggen van zichzelf graag dat ze al hun kleinkinderen even graag zien, maar jegens hun homoseksuele kleinkinderen voelen ze toch enige schroom. Ze zullen hun afkeer zelden rechtstreeks laten blijken, maar bij de keuze van kerstpakjes komt er wel een duidelijk patroon naar voren. Het cadeau dat grootouders voor hun heteroseksuele kleinkinderen voorzien, is stelselmatig duurder, kwalitatiever, interessanter en moderner dan de afgedankte brol die ze inpakken voor de homo of lesbo van de familie.

Ook ouders maken een onderscheid tussen presentjes voor een hetero- dan wel homoseksueel kind.

‘Dat homotieners minderwaardige cadeaus krijgen, moet niet als een vorm van straf worden gezien’, legt socioloog Marc Hooghe (KU Leuven) uit. ‘Veeleer willen ouders en grootouders niet te veel geld investeren in kinderen die toch niet voor nageslacht zullen zorgen. Zeker in tijden van crisis richten ze zich op de kinderen die wel nog iets van hun leven zullen maken.’

Daarbij is de algemene verwachting dat homo’s rijker worden dan hetero’s en veel meer carrièrekansen krijgen. ‘Zie het als een vorm van sociale herverdeling’, zegt Hooghe. ‘Omdat heteroseksuelen op de arbeidsmarkt systematisch worden gediscrimineerd, krijgen ze in hun kindertijd mooiere cadeautjes. Hun homofiele zus of broer moet het met minder stellen omdat die nog een heel leven geld met hopen zal scheppen in de een of andere creatieve sector.’

Veel grootouders hopen dat de homoseksuele neiging van hun kleinkind slechts een fase is. ‘Omfloerst benadrukken de grootouders dat ze volgend jaar weer een écht cadeau zullen geven, op voorwaarde dat het betreffende kleinkind zijn vuile manieren afleert’, duidt Hooghe. ‘In die zin is de cadeautjespolitiek van de grootouders een manier om het kwalijke gedrag van de kleinkinderen bij te sturen.’

Marc Hooghe:
‘Cadeautjespolitiek is manier om kwalijk gedrag van kleinkinderen bij te sturen’

Bert (14) erkent dat hij op Kerstavond een prulpakje gekregen heeft, terwijl zijn oudere broer Pieter (17) zowaar een iPod Touch 5 in ontvangst mocht nemen. ‘Nochtans is mijn broer een lompe bruut, terwijl ik een gesofisticeerde jongeling ben die zorgzaam omspringt met zijn medemens’, zegt de tiener die droomt van een carrière in de media. ‘Toch heb ik slechts een onnozel Matchbox-autootje gekregen. Een debiel cadeau, maar ik hoop dat ik wel nog evenveel liefde als vroeger zal ontvangen van oma en opa.’

Hooghe vreest ervoor. ‘Cadeaus zijn de veruitwendiging van de grootouderlijke liefde. Wie brol krijgt, moet zich niet te veel illusies maken. Hij is emotioneel buitengesloten’, weet de socioloog.