'Studenten zijn toch nooit akkoord met hun punten. Waarom geven leraars ze dan nog?'

‘Raad van State moet alle examens quoteren’

Het verhaal van de 17-jarige studente die succesvol een C-attest kon aanvechten, krijgt een staartje. Als het aan minister Pascal Smet ligt, oordeelt de Raad van State voortaan over alle examens.

Studenten gaan vaak niet akkoord met hun examencijfers en trekken dan naar de Raad van State om deze aan te vechten. Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) wil studenten hierbij nog een extra duwtje in de rug geven. De Raad van State krijgt er een bevoegdheid bij en zal vanaf nu beslissen over alle examencijfers.

‘De rechten van leerlingen moeten versterkt worden. Daarom zal de Raad van State nu sowieso examens quoteren. Veel eenvoudiger’, verduidelijkt de minister, ‘We moeten het de student niet moeilijker maken dan het is. Studenten zijn nooit akkoord met het cijfer dat ze krijgen van hun leerkracht of professor. Wat heeft het dan nog voor zin dat zij punten uitdelen? Het is dus administratief veel eenvoudiger om de Raad van State automatisch de resultaten van examens te laten bepalen. Dit bespaart leerkrachten een pak werk.’

Een bijkomend voordeel is dat het nijpende leerkrachtengebrek er mee aangepakt wordt. ‘Veel jonge mensen die op de arbeidsmarkt belanden, passen voor de job van leerkracht omdat het buizen van leerlingen emotioneel niet te onderschatten is. Hun takenpakket is nu al ruim voldoende. Door hen geen examens meer te laten quoteren, maken we het vak van leerkracht er een stuk makkelijker op. Dit moet jonge mensen stimuleren om in het onderwijs te stappen.’

Maar Smet ziet meerdere voordelen: ‘Leerkrachten hebben een te persoonlijke band met hun leerlingen. Dit leidt tot ongezonde situaties als belangenvermenging en vriendjespolitiek. Ook verdoken steekpenningen in de vorm van doosjes pralines aan een eind van het schooljaar kunnen een leerkracht milder stemmen bij het uitdelen van punten.’

Pascal Smet:
‘Leerkrachten te dicht bij leerlingen om neutraal zijn’

‘Daarom dat het beter is dat een neutraal onbeĂŻnvloedbaar rechtscollege over de examencijfers beslist’, vervolledigt Smet, ‘De nieuwe maatregel kadert perfect in een sociaal gelijkekansenbeleid. De Raad van State is hier het geschikte middel voor.’