Alexander De Croo: 'Senioren hoeven niet meer in acute en uitzichtloze pijn te verkeren om nu al een arts te bellen.'

‘Euthanasie menselijker dan brugpensioen’

Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) blijft bij zijn punt dat het brugpensioen onmenselijk is. Volgens hem is een overbruggende vorm van euthanasie een veel humanere oplossing.

Het debat over de druk op de Belgische verzorgingsstaat loopt hoog op. Een en ander heeft te maken met de golf van ontslagen die zowel Vlaanderen als Wallonië teistert. In de nasleep van de sluiting van Ford Genk eisten de bonden brugpensioen vanaf vijftig jaar, maar dat ziet Alexander De Croo niet zitten.

‘Wij willen niet nogmaals grote groepen vijftigers uit de arbeidsmarkt plukken. Vijftien jaar werkloos zitten wachten op je pensioen is niet menselijk‘, vindt De Croo, die de fakkel overnam van Vincent Van Quickenborne nadat die zich tot burgemeester van Kortrijk had gemanoeuvreerd. ‘Tezelfdertijd begrijpen ook wij dat nieuw werk vinden enorm moeilijk is voor laaggeschoolde arbeiders op leeftijd.’

De liberaal grijpt daarom terug naar een verwezenlijking van de paarse regering onder Guy Verhofstadt: de vrijwillige levensbeëindiging. ‘Euthanasie is een kostbaar recht’, stipt De Croo aan. ‘Als de levenskwaliteit daalt onder een toelaatbaar niveau, kan een persoon met behulp van een arts zelf uit het leven stappen. Voor veel ontslagen werknemers ziet de toekomst er bijzonder somber uit. Daarom hoeven zij niet meer in acute en uitzichtloze pijn te verkeren om nu al een arts te bellen. Dat is veel humaner dan de therapeutische hardnekkigheid van het brugpensioen.’

De Croo wil de zogenaamde brugeuthanasie koppelen aan soepelere erfenisrechten. ‘Momenteel moeten erfgenamen daar absurd hoge belastingen op betalen. Mensen van boven de 50 die echter van het brugeuthanasieplan gebruikmaken, zullen tegen veel gunstiger voorwaarden hun kapitaal kunnen doorgeven aan hun nabestaanden.’

Een berekening van denktank Itinera zou aantonen dat het verdwijnen van tienduizenden werkloze vijftigplussers de druk op het pensioenstelsel zou doen verminderen met 26 procent. ‘Als je beseft hoe veel pensioenen kosten, gaat dat over een enorme besparing’, bevestigt De Croo. ‘Maar ook over levenskwaliteit!’

Oppositiepartijen Groen en Ecolo reageren aangeslagen. ‘Dit is neoliberaal fundamentalisme ten top’, schrijft Olivier Deleuze op zijn blog, ‘Schandelijk en harteloos. Moet de vader van meneer De Croo dan ook een spuitje krijgen?’ Coalitiepartner CD&V, die enerzijds steunt op een anderzijds snel vergrijzend kiespubliek, is evenmin opgetogen met het plan.

Alexander De Croo:
‘Als je beseft hoe veel de pensioenen kosten, betekent brugeuthanasie een enorme besparing’

Herman De Croo (75) lacht de kritiek goedmoedig weg en blijft zijn zoon steunen. ‘Ik voel me niet aangesproken door Alexanders plan en bovendien ben ik niet werkloos. Ik vind het moedig dat hij opkomt voor controversiële ideeën. Dat de CD&V tegen is, is logisch. Ze zouden hun kiezers nog liever met een potlood in hun hand laten sterven in het stemhokje, dan hen het recht geven om te beschikken over hun eigen leven. In zo’n palliatieve verzorgingsstaat wil ik niet leven.’