Bart De Wever wordt verweten dat hij de partij naar een onhaalbaar grote winst heeft gestuwd.

N-VA zet voorzitter Bart De Wever uit partij

In een spoedzitting heeft het partijbestuur van de N-VA besloten om voorzitter Bart De Wever uit de partij te zetten. Karim Van Overmeire wordt zijn opvolger. 'Hij was té succesvol. Ingrijpen was noodzakelijk.'

De eclatante verkiezingsoverwinning van N-VA heeft in eigen rangen een eerste slachtoffer geëist. Voorzitter Bart De Wever wordt verantwoordelijk geacht voor het historisch sterke verkiezingsresultaat. De N-VA wil het roer weer omgooien en gooit De Wever daarom op de keien. Consensuskandidaat Karim Van Overmeire is door het bestuur van N-VA unaniem tot nieuwe voorzitter verkozen.

Van Overmeire is trots op zijn benoeming als voorzitter. ‘De verwijdering van De Wever is een opstap naar echte verandering. We hebben te weinig bekwame mensen in onze partij zitten om zo’n sterk resultaat te verzilveren. De Wever wist dat ook, maar ging toch voor eigen roem. In sommige gemeenten halen we tot 40 procent van de stemmen. Dat is onhaalbaar voor een partij als de onze. Om dergelijke uitschuivers in de toekomst te vermijden, hebben we De Wever moeten ontslaan. We zullen kordaat de maagring aanhalen.’

De nieuwbakken partijvoorzitter is streng voor zijn voorganger. ‘We moeten er alles aan doen om de partij weer een authentiek gezicht te geven en om spontaan over te komen. Onder het bewind van De Wever heeft de N-VA het Vlaams Belang gedecimeerd. Hij was té succesvol. Ingrijpen was dus noodzakelijk.’

Ook de kritiek die De Wever had op de eigen achterban wordt niet gesmaakt. ‘De Wever weigert systematisch elke samenwerking met de rechtervleugel van de N-VA. Zo veel eigengereid gedrag kunnen we niet tolereren. Hij heeft op alle vlakken gefaald’, oordeelt Van Overmeire.

Tot slot kaart Van Overmeire het geloofwaardigheidsprobleem aan waarmee N-VA kampt. ‘Door almaar mensen uit andere partijen op de lijsten van N-VA toe te laten, heeft De Wever de geloofwaardigheid van onze partij op het spel gezet. Vaak hadden deze overlopers een zwart randje. Een pijnlijke affaire. Dergelijk opportunisme dulden we niet langer binnen onze partij.’

Karim Van Overmeire:
‘Door de vele overlopers heeft
De Wever onze geloofwaardigheid op het spel gezet’

Ook met het sloganeske taalgebruik moet worden gebroken, vindt het partijbestuur. ‘Een krachtige oneliner mag, maar dan moet hij wel goed onderbouwd zijn’, besluit Van Overmeire, die een actieplan van zeventig punten zal opstellen om de partij een nieuw elan te geven.

De Vlaamse Beweging, die al langer klaagt over het veelvuldige gebash door Bart De Wever, is opgetogen over de afzetting van de folkloristische partijvoorzitter.