Stoephoer Marie-Christine dingt niet alleen naar de gunst van de kiezer met een stijlvolle campagnefoto, ze heeft haar trouwste klanten ook een brief geschreven.

Stoephoer stuurt klanten verkiezingsbrief

Een stoephoer uit Menen ligt onder vuur omdat zij een omstreden verkiezingsbrief heeft gestuurd naar haar trouwste klanten. Daarin herinnerde zij er nog even aan dat zij altijd klaarstaat voor dienstbetoon.

De stoephoer, bekend onder haar nom de plume Marie-Christine, komt op voor de CD&V. De prostituee heeft een prominente plaats op de lijst. Het is de eerste keer dat ze zich verkiesbaar stelt, maar een onbekende is ze niet in het stadhuis van Menen.

Buiten enkele gratis pijpbeurten heeft ze geen echte campagne gevoerd in de West-Vlaamse stad. Wel verraste ze deze week met een verkiezingsbrief die ze naar haar klanten heeft gestuurd. Dat deed een hoop stof opwaaien.

In haar schrijven verwijst Marie-Christine in bedekte termen naar de hulp die zij gefrustreerde mannen heeft geboden. Slechts tersluiks komen haar politieke bedoelingen aan bod. ‘Het is ons niet geheel duidelijk of ze haar cliënteel aanspreekt uit politiek winstbejag of dat ze in de politiek stapt om meer klanten aan te trekken’, moppert huidig burgemeester Gilbert Bossuyt (sp.a). ‘Dat is deontologisch onverantwoord. Daarbij is het oneerlijke concurrentie. Hoe kan ik de kiezers die ze van mij afsnoept weer aanzuigen? Ik ben niet van plan om voor elke stem op mijn knieën te kruipen.’

Ook de plaatselijke hoerenbond kan niet lachen met de verkiezingsstunt. ‘Wij zijn politiek ongebonden’, benadrukt hoerenmadam Serpentine. ‘Wij worden al zeker niet graag geassocieerd met preutse partijen die geen goed woord over de hoererij over hun lippen krijgen. Wij distantiëren ons van plat opportunisme.’

Aangezien Marie-Christine een ordinaire stoephoer is, is het moeilijk haar te schorsen, zegt de hoerenbond. ‘Maar ze zet de hele sector in een kwaad daglicht door de vertrouwelijke relatie met de klant te doorbreken’, oppert Serpentine. ‘De meeste bordelen verzamelen wel gegevens van hun klanten, maar dat is enkel om financiële redenen.’

Marie-Christine zelf is zich van geen kwaad bewust. ‘Ik heb enkel vaste klanten aangeschreven om te benadrukken dat mijn diensten na 14 oktober verder gaan dan het vertrouwde handjeklap in al zijn variëteiten. Als ik verkozen geraak, zal ik er niet voor terugdeinzen om rechters te beïnvloeden en oneerbare compromissen te sluiten. Ik sta volledig ten dienste van mijn kiezers, ziet u. Mijn voornaamste campagnepunt is echter de heraanleg van voetpaden. Die materie ligt mij nauw aan het hart.’

Marie-Christine:
‘Heraanleg voetpaden is mijn voornaamste campagnepunt’

Volgens de slonzige straatmadelief heeft nog geen één klant zijn beklag gedaan. Maar dat enkel trouwe hoerenlopers de brief hebben ontvangen, blijkt niet helemaal te kloppen. ‘Ik was al vergeten dat ik ooit bij die madam ben langsgegaan’, vertelt er één. ‘Dat moet zeker tien jaar geleden zijn, toen ik nog geen last had van erectiele disfunctie.’