Rechter Thomas Vanoverboelare maakte zich kwaad omdat De Rechtzetting onwillig is om geld te verdienen aan product placement. (Foto Björn Hermans)

Te weinig sluikreclame op De Rechtzetting

De rechtbank van koophandel heeft De Rechtzetting schuldig bevonden aan het ontwijken van product placement. Als de site niet gauw meer tersluikse aandacht besteedt aan A-merken, riskeert zij een boete.

Strak in een pak van Armani aanhoorde verantwoordelijk uitgever Gianni Caspaer de uitspraak in het Kortrijkse gerechtsgebouw. Toen de rechter z’n Ray Ban afzette om Caspaer een vuile blik toe te werpen, werd het de redactieleider te machtig en moest hij een Kleenex bovenhalen.

Rechter Thomas Vanoverboelare, onder wiens toga glimmende Torfs-schoenen zichtbaar waren, verwijt de redactie dat zij te laks omspringt met het gebrek aan product placement. ‘Uw website, die draait op servers van BlueHost, heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet het koopgedrag van consumenten in positieve zin beïnvloeden’, las Vanoverboelare voor uit zijn vonnis.

‘Zelfs een postmarxistische internetkrant als DeWereldMorgen slaagt erin om meer merknamen te vermelden. Ook door kritiek te leveren ondersteun je de naambekendheid van bedrijven. Maar De Rechtzetting doet niets van dat alles en lijkt zich te bevinden in een werkelijkheid waar koopwaar rustig doodgezwegen mag worden. Quod non erat demostrandum‘, donderde de rechter terwijl de openbaar aanklager de scène grijnzend stond te filmen met zijn iPhone.

‘Maar mijnheer de edelachtbare, wij hebben onlangs ruime aandacht besteed aan de iPad. Telt dat niet mee misschien?’, probeerde Caspaer nog.

‘Néén!’, repliceerde rechter Vanoverboelare gepikeerd. ‘Alle andere kranten doen dat ook, dus is het gedegen journalistiek, geen sluikreclame.’

Volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel ging De Rechtzetting de voorbije maanden meermaals in de fout. Dat wordt ook bevestigd bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). ‘Onlangs kondigde discountketen Aldi aan om A-merken te verkopen. Iedereen pikte het bericht op, behalve De Rechtzetting‘, bewijst Leo Van Melkebeke van de VRM zwaaiend met zijn Samsung Galaxy Tab. ‘Daaruit spreekt kwade wil. Jullie hadden gerust iets kunnen schrijven over de A-marginalen die Aldi met die promostunt wil lokken.’

Om de website op het rechte pad te brengen heeft de rechter een lijst opgesteld van merken en producten die de komende twee weken aan bod moeten komen in artikels. Zo moet de redactie een recensie schrijven van Joods Actueel, het lobbyvehikel van Michael Freilich en zijn soort mensen. Verder vindt Vanoverboelare het een goed idee dat de redactie zoveel mogelijk dwaze anagrammen bedenkt van ‘Befluis’, de nieuwe naam van Dexia Bank België. ‘En waarom onderzoeken jullie niet wat de producten van Omega Pharma en het laminaat van QuickStep hebben bijgedragen tot de 100ste profoverwinning van Tom Boonen?’, suggereerde de rechter.

Op de lijst figureren ook de monopolisten VRT én Telenet en zelfs een product als Sergio Herman moet aangeprezen worden. ‘Maar schrijf alstublieft geen artikel over The Muppets en verplicht condoomgebruik in Hollywoodfims‘, raadt Vanoverboelare aan.

Rechter Thomas Vanoverboelare:
‘Uw website lijkt zich te bevinden in een werkelijkheid waar koopwaar rustig doodgezwegen mag worden’

Na een proefperiode van een half jaar zullen de VRM en de rechtbank van koophandel onderzoeken of De Rechtzetting vordering gemaakt heeft. Indien niet, dan zal Caspaer het loon van de redactieleden verlagen opdat hij de boete van 5.000 euro kan betalen zonder dat hij de aankoop van zijn volgende MacBook Pro hoeft uit te stellen. Als de webkrant wel voldoende inkomsten vergaard heeft via product placement, gaan de lonen ook omlaag, maar dan vooral opdat Caspaer zelf meer overhoudt.

Eerder werd VT4 veroordeeld omdat de camera te weinig inzoomde op volkseigen producten. De tv-zender trachtte zich te verweren met het argument een fles Martini een prominente plaats kreeg, maar wanneer de N-VA deel uitmaakt van de Vlaamse regering moet je dergelijke onzin niet komen aandragen.