Een klavier met klassieke toetsen vormt een onoverkomelijke hindernis voor moderne studenten die touchscreens gewoon zijn. (Foto Oliver Wagemann)

Studenten kunnen niet meer typen op klavier

Door de onstuitbare opmars van mobiel internet slagen studenten er niet meer in om het toetsenbord van een klassieke pc te bedienen. Er wordt melding gemaakt van verzwikkingen en zelfs van duimbreuken.

Nu de examens aan de universiteiten en hogescholen gedaan zijn, beginnen veel studenten aan het uittikken van hun eindwerk. Velen onder hen klagen op internetfora over pijn in vingers en handen. De reden? Ze weten niet meer hóé ze een klassiek toetsenbord moeten hanteren.

‘Ze hanteren het toetsenbord helemaal verkeerd’, zegt bewegingsconsulent Jan Eyskens. ‘Studenten vergeten hun vingers te krommen en na verloop van tijd kunnen ze ook hun handen niet meer krommen. In plaats van iedere vinger een beperkt aantal aangrenzende toetsen toe te wijzen, trachten ze met één gestrekte wijsvinger alle toetsen te beheersen, met vloeiende glijbewegingen. Maar zo blijven ze voortdurend steken in de kloven tussen de toetsen, met tal van gebroken nagels en gekneusde vingers tot gevolg. Oudere studenten die nog de gsm’s zonder touchscreen hebben meegemaakt, zijn nog erger af. Zij nemen het toetsenbord vast in één hand, en proberen met hun duim alle toetsen te bereiken. Met gevaarlijke verzwikkingen en duimbreuken tot gevolg.’

Jongeren zijn het tikken op een computerklavier verleerd omdat ze alleen nog teksten samenstellen op een touchscreen. Zelfs sms’jes – korte berichten, haastig ingetikt op een gsm – stellen ze tegenwoordig samen met snel vingerglijwerk.

Patrick Robaerts, die lesgeeft aan de Keizer Karel Hogeschool in Antwerpen, stelt vast dat het tikwerk van de studenten steeds ‘minder duidelijk’ wordt. ‘Swypen op een touchscreen gaat zoveel sneller. Die neiging naar tempo vertaalt zich niet alleen in een slordige spelling, maar ook in onafgewerkte woorden doordat ze rekenen op automatische woordaanvulling door autocorrectfuncties.’

‘Jongeren nemen het toetsenbord in één hand en proberen met hun duim alle toetsen te bereiken’

Robaerts is niet gelukkig met de almaar snellere maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Nog niet zo lang geleden klaagden de studenten dat ze niet meer met de hand konden schrijven omdat ze enkel nog computerklavieren gewoon zijn. Dan doen wij moeite om ons aan te passen en laten we hen toe hun papers volledig op de computer uit te tikken en krijgen we dit. Wat wordt het volgende week? Mondelinge examens via chat? Papers van maximaal 140 tekens?’