Voortaan krijgt nieuwsanker Wim De Vilder het gezelschap van een voice-over die accuraat bijhoudt hoe vaak bedrijfslogo's in beeld komen en welke grijns er om de lippen van de presentator speelt.

Audiovertelling vrolijkt ‘Het Journaal’ op

Het Journaal van de VRT is eindelijk toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Zij konden voor het eerst meegenieten van de spottende grijns van Wim De Vilder. 'Wij dachten altijd dat het veel serieuzer was.'

Er beweegt nogal wat aan de Reyerslaan. Nadat de VRT eerder al besloten had om de actualiteit achterwege te laten schakelt zij nu over op audiovertellingen. Zo krijgen blinden en slechtzienden te horen wat er te zien is en wie er aan het woord komt.

De detectivereeks Witse, met Hubert Damen in de rol van het stoffige titelpersonage, kreeg de primeur. ‘Dat gaf zeker en vast een grote meerwaarde’, getuigt de slechtziende Thérèse Van Broeckhoven (51). ‘Mijn familieleden konden altijd al op voorhand raden wie de dader was, maar ik niet. Nu ik via de audiovertelling hoor welk personage zich toch wel bijzonder verdacht gedraagt, weet ik ook meteen aan het begin van de aflevering wie de moord gepleegd heeft.’

Sinds gisteren is de dienst uitgebreid naar Het Journaal. Nieuwsanker Wim De Vilder kreeg bij de presentatie steun van een sonore voice-over. Bij het item over de ontsporende federale begroting beschreef die accuraat de wervelende gebeurtenissen op het scherm.

‘Vicepremier Laurette Onkelinx (PS), een schone dame voor haar leeftijd, kruipt uit haar luxewagen en staat de cameraploegen te woord. Ook Steven Vanackere slaat een babbeltje met de pers’, meldt de anonieme voice-over. ‘Terwijl Goedele Devroy uitleg geeft, wuift premier Di Rupo vrolijk naar de camera. Een grijnzende Johan Vande Lantotte (spa.a) en Didider Reynders (MR) passeren de persmeute die Vanackere omringt. De minister van Financiën krijgt het woord terwijl een medewerker de hele tijd goedkeurend knikt. Als Goedele een vraag stelt, verschijnt er een schampere grijns op het gelaat van de medewerker, terwijl Vanacker de vraag netjes omzeilt. Ook Vincent Van Quickenborne passeert de cameraploegen en probeert zo serieus mogelijk te kijken, alsof hij volledig begrijpt hoe ernstig de situatie is. En nu keren we terug naar de studio, waar Wim De Vilder en Goedele Devroy elkaar beloeren met een geamuseerde grijns en een schalkse blik.’

In het item over de Dexia Holding, die ondanks een miljardenschuld ongegeneerd premies blijft rondstrooien, telt de voice-over nauwgezet het aantel keren dat het Dexia-logo in beeld komt. Na vier variaties op hetzelfde thema, meldt de verteller dat er een vrouw op het scherm verschijnt ‘met een raar kapsel en een wel heel ouderwetse kleuring’. ‘Ook haar gezicht is niet meer van deze tijd. Het blijkt een vrouw van de christelijke vakbond te zijn. Vervolgens verblijdt de cameraploeg ons andermaal met verschillende shots van wapperende Dexia-vlaggen’, deelt de voice-over droog mee.

Opvallend is de gedetailleerde duiding die de audiovertelling biedt. ‘Verontwaardigd kijkt Meyrem Almaci (Groen!) de kijker tegemoet. Ondanks haar exotische naam draagt ze geen hoofddoek’, weet de voice-over. ‘Ze heeft een modieus kapsel, maar ziet er – de wallen onder haar ogen in acht genomen – een beetje vermoeid uit. De meerderheid gunt de oppositie duidelijk geen moment rust door om de haverklap met een nieuwe proeve van onbekwaamheid uit te pakken.’

De verteller geeft de slechtziende kijker nog mee dat Wim De Vilder de nieuwsuitzending glimlachend afsluit.

‘Ja, wij zijn zeer tevreden’, knikt Honoré Aspeslagh (67), die zo blind is dat hij geen rijpe peer meer kan onderscheiden van een Toyata Prius. ‘De uitleg was gedetailleerd genoeg zonder de aandacht af te leiden van de kern van de zaak. We kregen een goed zicht op de gedragingen van de personages. De ontknoping bleef verrassend, maar daarom is het ook nieuws, nietwaar. Wat ik zeer kon appreciëren is de ontspannen toon. Ik had altijd gedacht dat het nieuws veel serieuzer was, maar nu ik hoor dat Wim De Vilder de hele tijd zit te glimlachen, maak ik me minder zorgen over de begroting, de financiële crisis, het wanbeheer bij Dexia, de storm en dotatie voor het koningshuis.’

Honoré Aspeslagh:
‘Nu ik hoor dat Wim De Vilder de hele tijd zit te glimlachen, maak ik me minder zorgen’

‘Deze dienst is niet alleen nuttig voor blinden en slechtzienden’, weet Denise Liebaert (64), de echtgenote van Honoré. ‘Voor mijn leeftijd zie ik nog goed, maar toch gaat dat nieuws te snel. Dankzij de audiovertelling kan ik beter volgen. Ook allochtonen en mentaal gehandicapten zullen ongetwijfeld van deze dienst profiteren. Alleen doven zullen weer klagen dat hun wensen niet gehoord worden, maar het is altijd wat met die zageventen.’