Een Grieks naaktstrand. Volgens Herman Cain moet daar de oorzaak gezocht worden voor de Griekse crisis.

‘Griekse crisis straf van God wegens nudisme’

De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Cain poetst zijn imago van preutse pilaarbijter op door de Griekse crisis toe te schrijven aan de fameuze naaktstranden. Alexandra Colen (VB) is geschokt.

De Republikein Herman Cain, een zwarte ex-dominee die in één van zijn vorige levens pizza’s verkocht en vrouwen al eens in de billen durfde te nijpen, heeft zijn licht laten schijnen over de eurocrisis. De presidentskandidaat meent te weten dat die het gevolg is van de Europese neiging tot naaktloperij. ‘Vooral in Griekenland kunnen nudisten hun gangetje gaan. Op het strand, in de winkel, ja, zelfs in het nabijheid van kerken gaan moreel gederangeerde mensen uit de kleren, alsof zij geen schaamte voelen voor hun zondige lijf’, zei Cain in een debat met tegenkandidaat Mitt Romney.

In de analyse van Romney is de Griekse crisis te wijten aan een falend overheidsbeleid en een gebrekkig uitgebouwde industriële sector, maar Cain weerlegde dat met een combinatie van theologische en sociologische argumenten. ‘Het Griekse volk heeft toegestaan dat miljoenen naakte toeristen er de stranden komen bezoedelen. Zo’n volk heeft het contact met God verloren. Het is slechts God die ons de kracht geeft om op het moreel rechte pad te blijven. Zonder Zijn waakzame oog verdwalen we en negeren we de plichten die onze levens succesvol maken’, stelde Cain. ‘Denk je dat ik de top heb bereikt door hele dagen in mijn blote kont in de zon te liggen? Neen, God houdt niet van naaktlopers. Als je ergens wilt geraken, moet je je kleren aanhouden en werken.’

Volgens waarnemers probeert Cain zich een beter imago aan te meten door de Europese losbandigheid aan te vallen. ‘De populaire kandidaat is verwikkeld geraakt in een smeuïg seksschandaal. Hij tracht te bewijzen dat hij uit hetzelfde conservatief-christelijke hout gesneden is als zijn strenge kiezerspubliek’, weet analist Brent Gardner van de politieke blog The Daily Beast. ‘De christelijke vleugel van de Republikeinse Partij kan er niet om lachen als een politicus zijn handen niet thuishoudt, zeker niet als het ook nog eens gaat om een Afro-Amerikaan, die toch altijd geassocieerd wordt met het Afrikaanse continent en het eveneens op seks beluste hiphopgenre.’

Kamerlid Alexandra Colen (VB) reageert geschokt op de uitlatingen van Herman Cain. Colen vormt praktisch op haar eentje de conservatief-katholieke vleugel van het Vlaams Belang, maar staat er tegelijk om bekend dat zij zich na de eucharistieviering regelmatig aan naturistische praktijken waagt.

‘Ik voel me gekwetst, ja’, zegt de politica, die door vriend en vijand gerespecteerd wordt wegens haar consequente verdediging van de christelijke waarden. ‘Het naturisme staat net diametraal tegenover seksuele losbandigheid. Het is een hoogmis van de aseksualiteit, van het van zonde en schaamte ontdane lichaam. Ik zal mij altijd verzetten tegen de voorstelling van het menselijke lijf in een pornografische setting. Het lichaam is geen instrument voor de lusten van de ongeremde ongelovigen, maar een tempel voor wie het erkent als een geschenk Gods.’

Herman Cain:
‘Als je ergens wilt geraken, moet je je kleren aanhouden en werken’

Volgens professor economie Koen Schoors (UGent) houdt de uitleg van Cain ook in economisch opzicht geen steek. ‘Frankrijk telt in absolute en relatieve termen veel meer naaktlopers dan Griekenland. Toch presteert de Franse economie stukken beter. Tegelijk zien we wel dat Franse politici het minder nauw nemen met de zeden en er niet voor terugdeinzen om vrouwen meermaals in de billen te nijpen.’

De wetenschapper vond een correlatie tussen economische groei en de echtelijke trouw van beleidslieden. ‘De verwachting is dat de Amerikaanse economie het stukken beter zal doen onder de geobsedeerde Herman Cain dan nu onder de veeleer ascetische Barack Obama. Misschien wordt Cain in alle opzichten – zijn donkere huid even buiten beschouwing gelaten – een tweede Bill Clinton’, besluit Schoors.