De redactie is bang voor rechters. Zij hebben vaak geen gevoel voor humor. Daarom is er dringend een verantwoordelijke uitgever nodig.

Dringend gezocht: verantwoordelijke uitgever

De onafhankelijke nieuwssite De Rechtzetting is dringend op zoek naar een verantwoordelijke uitgever. 'We hebben een zondebok nodig om processen en klachten op te vangen', zegt de redactie.

Uitgever Gianni Caspaer zit met de handen in het haar. ‘Ik run hier wel de keet, maar je kunt me bezwaarlijk een verantwoordelijk type noemen’, zucht de man. ‘Ik zou zó graag eens hebben dat een misnoegde BV me een proces aan mijn kloten lapt, maar ik weet mijn eigen klokkenspel niet eens hangen.’

Omdat Caspaer enkel bestaat in het universum van De Rechtzetting en geen tegenhanger heeft in de fysieke werkelijkheid heeft de redactieraad hem ongeschikt bevonden als verantwoordelijke uitgever. ‘Een harde klap, ja’, erkent de gedreven driftkikker. ‘Mijn hart en mijn ziel heb ik gegeven voor deze onderneming. Dat een tiep uit de echte wereld nu met de pluimen gaat lopen, doet pijn.’

Het is echter van moeten. ‘We hebben een zondebok nodig om processen en klachten op te vangen’, zegt redacteur Jonas Aepenbroot. ‘Vandaag nog kregen we de volgende brief in onze brievenbus: (leest voor) “Kan u mij de namen van de verantwoordelijken doorgeven (liefst geen pseudoniemen) die wij kunnen aanspreken via gerechtelijke weg? Ook graag de naam van de eigenaar van de website zodanig dat wij eventueel ook klacht kunnen neerleggen bij de CCU.” Tja, wat moeten wij daar nu mee aanvangen? In ons universum bestáát er geen Computer Crime Unit, maar die brief is wel echt.’

Steeds vaker, zo beweert Aepenbroot, wordt de redactie belaagd door bekende Vlamingen uit de échte werkelijkheid die zichzelf verwarren met hun gecorrigeerde versie op De Rechtzetting. ‘Weet je, sommige mensen beseffen niet dat wij ons uiterste best doen om zo ver mogelijk van de feiten te blijven. Wij wantrouwen de feiten. Vermeld één luttel feitje en Gianni Caspaer – de duivel hale zijn ziel – doet je ongebluste kalk gorgelen.’

Om een tussenschot te installeren tussen de fysieke werkelijkheid en de rechtzetting erop schrijft de redactie een vacature uit voor een verantwoordelijke uitgever. ‘Wij mikken op een goedige eenzaat die wel een grapje kan smaken en verder niet te veel verstand heeft van wetgeving en deontologie. Een handicap, overgewicht of de een of andere aanstootgevende huidskleur is geen bezwaar’, stelt Caspaer. ‘Die mens zal met naam en toenaam op de site vermeld worden. Zelfs zijn adres zal erbij staan – zogezegd voor fanmail. Als er vodden zijn, komen alle klachten en gerechtelijke vorderingen in zijn bus terecht. Laat de deurwaarder zíjn tv en frigo maar meepakken, zolang wij maar corrigerende artikels kunnen blijven produceren.’

Gianni Caspaer:
‘Wij mikken op een eenzaat die niet te veel verstand heeft van wetgeving en deontologie’

Jonas Aepenbroot hoopt snel een geschikte – of desnoods ongeschikte – kandidaat te vinden. ‘Thans moeten wij bij sommige artikels expliciet vermelden dat het om satire gaat en nóg dreigt men ermee onze site plat te leggen. Dan hebben we liever dat men onze verantwoordelijke uitgever plat legt. Zo heeft z’n ellendige leven toch een heel klein beetje zin gehad.’