Nooit eerder was de regen zo nat. Ook de kwaliteit van het water zou uitzonderlijk goed zijn.

Regen van laatste dagen is uitzonderlijk nat

België wordt opnieuw geteisterd door een uitzonderlijk meteorologisch fenomeen. De regen die tegenwoordig boven België valt, is abnormaal vochtig.

Het was het KMI dat de blijde boodschap gisteren verkondigde. Volgens het meteorologisch instituut zijn de humiditeitswaarden van de regen nooit gezien in onze contreien. ‘Humiditeit tot 99,89 procent is uitzonderlijk. Ook wereldwijd zijn dergelijke waarden relatief schaars. Sinds het begin van de metingen is de neerslag nog nooit zo vochtig geweest. Normaal gezien is de Belgische regen minstens vier procentpunten droger’, beweert Frank Deboosere.

Naast de humiditeit is ook de kwaliteit van de neerslag van bijzonder goede kwaliteit, volgens Deboosere. De druppels tranen in de pluviometer en de aciditeit van de onderzochte stalen bereikt ideale niveaus. ‘Dieren zouden het regenwater erg graag drinken. Als de regen de kans krijgt nog een aantal jaar te rijpen in kalklagen, zullen we – pakweg in 2025 – van uitzonderlijk lekker drinkwater kunnen genieten.’

Internationale klimaatsceptici als de Nederlander Rypke Zeilmaker roepen al langer dat de klimaatverandering ook gunstige effecten heeft. ‘Eindelijk eens goed nieuws. Het is ook wat ik al langer beweer: de regen is helemaal niet zuur. De regen is de regen. En soms is die goed, soms minder goed. In de Lage Landen lijken nu de vette regenjaren aangebroken’, aldus de blog van de Nederlandse onderzoeker.

Ook de Boerenbond reageerde in een persbericht. Volgens hen verkondigt het KMI klinkklare onzin. Regen is volgens het bericht nooit goed. Ze komt te vroeg of ze komt te laat. Of er valt te veel regen in één keer. ‘Vandaar,’ gaat het persbericht verder, ‘dat we de consument nu al willen waarschuwen dat de prijs van de groenten en fruit in het najaar erg hoog zal liggen.’ Aan minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft de Boerenbond gevraagd om het Rampenfonds in te schakelen, zowel voor de droogte van de laatste maanden als voor de uitzonderlijk natte regen van de laatste week.

Klimaatscepticus Rypke Zeilmaker:
‘Dat is ook wat ik al langer beweer. Regen is helemaal niet zuur. De regen is de regen’

Aan de KULeuven opperde onderzoeker Patrick Raplawie van de vakgroep geologie dat er mogelijk sprake is van gemanipuleerde regen. Volgens rector Marc Waer zijn er geen bewijzen voor het bestaan van gemanipuleerde regen. ‘En als zulke regen zou bestaan, dan is die zeker niet schadelijk voor de volksgezondheid’, zei Waer. Raplawie is ondertussen op non-actief gezet.