Plopsaland droomt ervan onafhankelijk te worden en wil een protocolair staatshoofd: Prins Laurent.

Plopsaland zet prins Laurent op payroll

Plopsaland biedt prins Laurent een uitweg. Hij kan staatshoofd worden van het pretpark en van de Belgische kinderen een dotatie krijgen.

Studio 100-baas Gert Verhulst legt uit dat Plopsaland Laurent geen aanbod doet uit royalisme of geldgewin. Het bedrijf wil gewoon inspelen op maatschappelijke tendenzen.

“Aan de ene kant stellen we vast dat de kans dat België nog lang zal bestaan zeer klein is”, begint Verhulst. “Met Plopsaland bereiden we ons daar op voor.” Als Vlaanderen en Wallonië onafhankelijk mogen worden, is het volgens Verhulst niet meer dan fair dat zij dat ook mogen. De omzet van Studio 100 is ondertussen al groter dan het budget waarover bijvoorbeeld ministers van het Brussels Gewest of de Duitstalige Gemeenschap beschikken.

“Daarnaast,” gaat Verhulst verder, “neemt de kritiek op de dotatie van Prins Laurent toe. Wij bieden een elegante uitweg: Schaf die dotatie af. Wij zetten de prins wel op onze pay-roll.” In ruil zou de prins het gezicht van het nieuwe land in spé worden. De functie is louter ceremonieel, het duo Verhulst-Bourlon blijven de enige echte bazen.

Het is niet de eerste keer dat Plopsaland een van zijn voetstuk gevallen bekende landgenoot een nieuwe kans biedt. Niet zo lang geleden kon monseigneur Van Gheluwe aan de slag kon als Bumba.

Prinst Laurent wilde officieel nog niet reageren. Volgens doorgaans welingelichte bron wordt er echter alleen nog over punten en komma’s onderhandeld. Nicky van Kets zou al de opdracht hebben gekregen een hermelijnen mantel voor de kroningsplechtigheid te maken.

Op het paleis zijn de reacties verdeeld. Prins Filip verklaart dat zijn operettebroer niet moet denken zo maar over zijn te springen. De koning is positiever. Een mededeling van het paleis gewaagt van het begin van een algemene verzoening tussen alle van Saksen-Coburghs. “Als de prins een eerste stap zet door elk lid van de koninklijke familie een jaarabonnement cadeau te doen, staat niets een toenadering in de weg.”