mystery calls

Een Brugse vrouw krijgt telefoon van 'Pol', een hijger die niet aan zelfregulering doet. © Uncoolbob / CC BY-NC 2.0

Mystery caller belaagt vrouwelijke ondernemers: ‘Hijg… Hijg… ’t Is Pol hier!’

Nog vóór Kris Peeters mystery calls inzet, krijgen vrouwelijke ondernemers uit Brugge af te rekenen met een hijger die zich Pol noemt. Peeters laat nu onderzoeken of hijgtelefoons helpen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.