Staatssecretaris Theo Francken poseert bij een Thaise tempel. 'Je zou je haast voor je plezier naar Thailand laten uitwijzen', grijnst hij. © Chusak Vijakkhana / N-VA

Francken sluit preventieve terugkeerakkoorden met Dubai, Malediven en Thailand

Om de groeiende bedreiging van vreemdelingen het hoofd te bieden, heeft staatssecretaris van Uitwijzing Theo Francken (N-VA) terugkeerakkoorden gesloten met drie exotische bestemmingen.

Theo Francken:
‘Die landen zijn echt een paradijs om met geweld naar teruggestuurd te worden’

'De nieuwe terugkeerakkoorden hebben mijn diensten veel intensief overleg en vlieguren gekost, maar we zijn bijzonder tevreden met het resultaat,' klopt Theo Francken (N-VA) zich op de borst. ‘De wereld is niet meer zo eenvoudig als vroeger, toen de Russen nog schuldig waren aan alle kwaad van de wereld. Het gevaar kan nu van overal komen.'

Als het gevaar uit Thailand, Dubai of de Malediven komt, is ons land echter voorbereid. Dankzij bilaterale akkoorden met die landen zullen ze voortaan hun volledige medewerking verlenen aan de gedwongen repatriëring van onderdanen die vanuit België worden teruggestuurd.

Ontradend effect

Het akkoord was nodig, ook al is er momenteel geen probleem met mensen uit de betreffende landen. ‘Toch is de bedreiging ook uit die hoek immanent en reëel. Als beleidsmaker moet je niet altijd achter de feiten aanhollen, maar af en toe ook preventieve maatregelen nemen. Ongetwijfeld zullen dankzij deze akkoorden ook een aantal Dubai'ers, Thai en Male-dieven (knipoogt) thuisblijven, dus moet je ook het ontradend effect niet onderschatten.'

Toch hoopt men bij de Dienst Vreemdelingenzaken, die de gesloten centra controleert, op minstens een paar effectieve uitwijzingen naar die bestemmingen. ‘Die landen zijn echt een paradijs om met geweld naar teruggestuurd te worden’, zegt ook Francken. ‘Zeker voor kindjes. En ook onze medewerkers hebben er iets aan.’