De grootste wreedaard uit onze vaderlandse geschiedenis vs. de leider van IS: tv-stations bieden nu al op de uitzendrechten en dat kan de schatkist een paar tientallen miljoenen euro's opleveren.

Moeten we Leopold II klonen en hem naar IS sturen? Een kosten-batenanalyse

West-Europese politici zijn zwakkelingen en ze beseffen het. IS beseft het ook. Wat nu? Onze regering overweegt een kloon van Leopold II naar Syrië te sturen. Maar hoeveel kost dat en wat brengt het op?

Elke Sleurs:
‘Als Leopold II.1 de lokale bevolking bevrijdt van IS, mogen we vast wel wat grondstoffen plunderen’

Geen Belg denkt eraan de wreedheden te verdedigen die Leopold II beging in Congo, en toch voelen we allen een zekere heimwee naar zijn manmoedig leiderschap. In tegenstelling tot onze huidige heersers wist hij van aanpakken. Hij had zich niet door IS op z’n kop laten zitten. Daarom onderzoekt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) hoeveel het zou kosten om de monarch te klonen opdat zijn kloon Leopold II.1 terreurgroep IS kan oprollen.

Geschatte kostprijs van het hele kloonprogramma: 2 miljard euro, de hofhouding van de gekloonde vorst niet inbegrepen.

Ziekte en ontbering

De originele Leopold II vermoordde naar schatting tien miljoen Congolezen en gebruikte daarvoor relatief goedkope technieken als verminking, executie, uithongering, ziekte en ontbering. Klinkt vanuit budgettair oogpunt veelbelovend, maar de monarch handelde indertijd niet op zijn eentje. Ook zijn kloon zal een goed getraind privéleger nodig hebben. Geschatte kostprijs: 3,7 miljard euro.

Bon, en dan is het aan Leopold II.1 om orde op zaken te stellen in Syrië en Irak. Qua doortastendheid hoefde zijn origineel niet onder te doen voor IS: tot diens oeuvre behoorden volkerenmoord, slavernij, ontvoeringen, martelingen, verkrachtingen, onthoofdingen en het afhakken van handen. ‘Methodes waar wij vandaag om politiek correcte redenen voor terugdeinzen’, moet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bekennen. ‘Stoer doen op Twitter is nog iets anders dan echte grinta tonen.’

Terugverdieneffecten

De factuur van 5,7 miljard euro zal in eerste instantie uit de zakken van de Belgische belastingbetaler gehaald worden, maar de federale regering rekent op terugverdieneffecten. ‘Als Leopold II.1 de lokale bevolking bevrijdt van IS, mogen we vast wel wat grondstoffen plunderen en mankracht uitbuiten’, hoopt Sleurs. ‘Dat lijkt me niet onredelijk. Daarnaast kan een veiling van de uitzendrechten de Belgische schatkist een aardige stuiver opleveren.’

Kersvers ex-Kamerlid Johan Vande Lanotte (sp.a) stelt voor om Leopold II.1 te verkopen aan een investeringsmaatschappij en hem vervolgens terug te huren. ‘Zo schuif je de factuur door naar de volgende generaties zonder dat iemand iets in de gaten heeft.’

NOOT 1

Deze analyse gebruikt cijfers afkomstig van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Die meldde dat er ‘hier en daar nog foutjes kunnen inzitten’.

NOOT 2

Hoeveel een mensenleven waard is, kun je moeilijk in euro’s uitdrukken, dus die kost hebben we gemakshalve achterwege gelaten. Al rekent de regering erop dat Leopold II.1 een manier zal vinden om grondstoffen te winnen uit de overblijfselen van de duizenden vermoorde burgers en strijders.