Jambon werkt aan een totaalpakket maatregelen tegen terrorisme, zoals een btw-verhoging voor oorlogswapens.

Hogere waarborg voor huurwagens

In het licht van de dramatische gebeurtenissen in Parijs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken beslist om de waarborg van huurauto’s met onmiddellijke ingang gevoelig te verhogen.

Met concrete maatregelen op het terrein wil de regering de terroristen een hak zetten. ‘De veiligheidsdiensten hebben geconstateerd dat de internationale terroristen zich van Belgische huurauto’s bedienden om dood en verderf te zaaien’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). ‘De Brusselse autoverhuurbedrijven moeten dringend worden opgekuist.’

Om te vermijden dat terroristen zomaar naar Parijs kunnen rijden met hun wapens en explosieven, wil de regering de waarborg verplicht verhogen. ‘Wie voortaan een auto wil huren, zal een fikse waarborg moeten achterlaten. Wordt de wagen uiteindelijk niet of beschadigd teruggebracht, dan is de terrorist zijn waarborg definitief kwijt’, zegt de minister. ‘Daarmee treffen we de terroristen waar het pijn doet: in hun portefeuille.’

Dat de maatregel in Frankrijk als ontoereikend wordt bestempeld, betreurt Jambon. ‘Uiteraard is dit niet de enige maatregel, dit kadert in een breder en gecoördineerd anti-terreurbeleid.’

Zo wordt de btw op oorlogswapens opgetrokken naar 23 procent. ‘Door een vergetelheid konden die tot dusver spotgoedkoop worden verhandeld, maar dat is vanaf 1 december verleden tijd’, waarschuwt de minister. De handel in zware explosieven wil de regering op termijn zelfs helemaal afschaffen.

‘Ook zullen teruggekeerde Syriëstrijders zich voortaan verplicht moeten laten registreren in de databank van de federale politie’, meldt Jambon. ‘Tot dusver gebeurde dat enkel op vrijwillige basis.’ Die maatregel loopt echter vertraging op wegens praktische problemen. Zo konden verschillende teruggekeerde Syriëstrijders niet inloggen op de website, die voorlopig enkel in het Nederlands beschikbaar is.

Jan Jambon:
‘Wordt de wagen niet of beschadigd teruggebracht, dan is de terrorist zijn waarborg definitief kwijt’

De Belgische regering wil zijn internationale partners alleszins het signaal geven dat ze er alles aan doet om dergelijke drama’s in de toekomst te vermijden. ‘Want alleen door een efficiënt en krachtdadig beleid op het terrein zullen we de eindoverwinning boeken’, benadrukt Jambon.