K3 moet een afspiegeling zijn van de samenleving.

Verhulst: ‘Nederland niet rijp voor divers K3’

Vlaanderen was klaar voor een meer diverse samenstelling van K3, maar de Nederlandse markt niet. ‘Als je ziet hoe de zwartepietendiscussie daar uit de hand is gelopen, wilden we bij K3 geen risico nemen’, zegt Gert Verhulst.

Net als de vorige K3-meisjes, zijn ook Hanne, Klaasje en Marthe allemaal blank. Op zich is daar niets mis mee, al weerklinkt hier en daar de kritiek dat K3 niet divers genoeg is.

Gert Verhulst betreurt die kritiek en wijst erop dat er met Demi en Nora wel degelijk twee kandidates van allochtone afkomst in de finale zijn geraakt. Anderzijds geeft hij toe toch opgelucht te zijn dat alle geselecteerde meisjes uiteindelijk helemaal blank bleken.

‘Kijk, als je een blank meisje bijvoorbeeld in een biggetjespak laat rondhuppelen, krijg je geen commentaar. Bij een meisje uit Allochtonië ligt dat soort dingen gauw gevoelig’, zegt Gert Verhulst. ‘Bovendien moet ik rekening houden met de Nederlandse markt. In Nederland is het absoluut not-done om allochtoon te zijn.’

‘Neem nu de discussie over Zwarte Piet. Veel Nederlanders zijn bereid om iemand met de dood te bedreigen voor het behoud van hun recht om een Afrikaan als slaaf te portretteren’, weet Verhulst. ‘Ook de tegenstanders van Zwarte Piet schuwen het geweld niet.’

Volgens Verhulst zijn onze noorderburen K3 ook als een deel van hun volkscultuur gaan beschouwen, waardoor een etnisch diverse samenstelling van de groep zou indruisen tegen hun tradities en volksaard.

Gert Verhulst:
‘Ik koester bepaalde idealen, maar ik ben mijn leven nog niet moe’

‘Als de modale Nederlander erachter komt dat zijn K3 plots niet langer etnisch blank is samengesteld, breekt de hel los. Je kunt dan wel zeggen dat Nederlanders gek, achterlijk en racistisch, maar dat is dus wel de realiteit waarmee mijn bedrijf geconfronteerd wordt. Ik koester bepaalde idealen, maar ik ben mijn leven nog niet moe.’