Politieagenten moeten het vaak stellen met een ongepreciseerd dreigingsniveau. Daar komt nu verandering in.

Wiskundige berekent dreigingsniveau tot zes cijfers na de komma


Doctor in de wiskunde Bouadras Singh heeft een formule ontdekt waarmee het dreigingsniveau in België tot op zes cijfers na de komma nauwkeurig kan worden berekend. ‘Daarna wordt het giswerk.’

Tot nu toe maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruik van de niveaus 1 tot 4 om de dreiging tegen personen, groeperingen of bepaalde evenementen aan te duiden. Zo is momenteel in het hele land dreigingsniveau 2 van kracht, hetgeen concreet betekent dat de dreiging gemiddeld is.

‘De wetenschap dat de dreiging gemiddeld is, helpt ons echter weinig vooruit. De bevolking heeft behoefte aan meer exacte cijfers’, weet Bouadras Singh, promovendus aan de Universiteit Antwerpen.

Singh werkte vier jaar aan de formule om het effectieve dreigingsniveau in ons land nauwkeuriger te benaderen. Door 360 parameters te combineren ontwikkelde hij een formule die de eerdere schaal van dreiging kan bijstellen tot een aanvaardbaar afwijkingsniveau van zes cijfers na de komma. Op die manier kon Singh het effectieve dreigingsniveau van vanochtend om 8 uur vastleggen op 2,515688.

‘Ongeveer 2,515688’, nuanceert Singh. ‘Want vanaf het zevende cijfer na de komma treden er lichte afwijkingen op die het model voorlopig nog niet kan oplossen.’

‘Alleszins komt dit getal al gevaarlijk dicht in de buurt van dreigingsniveau 3, “ernstige dreiging”. En dat terwijl de meeste burgers zich daar totaal niet bewust van waren’, zegt Singh. ‘Ook al was het dreigingsniveau tegen vanmiddag 12 uur alweer gezakt naar 2,095582, dan nog liep een aanzienlijk deel van de bevolking significant meer risico dan kon worden gecommuniceerd door de overheid op basis van de rudimentaire schaal van dreiging zoals die tot nu toe wordt gehanteerd.’

Singh (25) hoopt dat zijn ontdekking de Belgische bevolking kan helpen om op de juiste momenten waakzaam te zijn en de nodige voorzorgen te nemen.

Bouadras Singh kon het effectieve dreigingsniveau om 8 uur vastleggen op 2,515688

OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse dat nagaat in hoeverre België blootstaat aan terroristische en extremistische dreigingen, is voorzichtig enthousiast over de ontdekking. ‘Tot nu toe was het een beetje behelpen. We hadden totaal geen idee.’