Volgens staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zorgt medelijden met vluchtelingen voor méér doden op zee. Daarom is het goed medelijden te bestrijden. Tien heerlijke tips hoe u dat het best doet! © VRT

Geniaal! 10 heerlijke manieren om hulpacties voor vluchtelingen vrolijk te negeren

Er valt niet aan te ontkomen: heel Vlaanderen is zot geworden en zet hulpacties op voor de tsunami aan vluchtelingen. Met deze tien tips voelt u zich niet langer gedwongen om die idiote initiatieven te steunen.

1. Geef voorrang aan uw eigen volk.
Er zijn al genoeg mensen van hier die hulp nodig hebben, en die helpt u per slot van rekening ook niet.

2. Weiger hulp aan mensen die rijk zijn.
Wie dure mensensmokkelaars kan betalen om zich tot hier te laten voeren, moet er wel heel warmpjes bij zitten. En dat terwijl u dag en nacht uw nikkel moet afdraaien voor een aalmoes! En dan komen die rijke stinkerds nog wat op uw kap profiteren?! Mooi niet!

3. Hou vast aan uw principes.
Hulpacties gaan per definitie uit van de linkse kerk, en de linkse kerk is per definitie verkeerd.

4. Draag uw eigen steentje bij aan de strijd tegen terrorisme.
Iedereen weet dat criminelen en terroristen zich vermommen als vluchtelingen. Daarom mag u onder geen beding vluchtelingen helpen, om ieder risico op ondersteuning van terroristen uit te sluiten. De 99 procent onschuldige vluchtelingen moeten maar begrijpen dat u ze laat creperen voor de veiligheid.

5. Besef vervolgens dat alle vluchtelingen eigenlijk terroristen zijn.
De islam is immers een bedreiging voor onze westerse samenleving. En dus zijn alle moslims terroristen. En alle vluchtelingen zijn moslims. Eerlijke mensen, zoals christenen of joden, vluchten niet.

6. Verhuis uit Antwerpen.
Antwerpen zit vol met vluchtelingen, en dus is de kans heel groot dat uw buren een hulpactie opzetten. In xenofobe boerengaten als Diksmuide of Lubbeek wonen géén vluchtelingen, en is de kans op een solidariteitsactie in de buurt veel kleiner.

7. Lees de commentaren op hln.be.
Zo hoort u ook eens van een ander dat de enige goede vluchteling een verdronken vluchteling is. Of een gestikte vluchteling. Of een achterlijke moslim die door zijn eigen achterlijke soort is afgeslacht nog vóór hij een vluchteling kon worden.

8. Als u medelijden voelt opwellen met een aangespoeld kinderlijkje, vergelijk het kind dan met ongedierte.
U trapt ook kleine kakkerlakken dood en vergast jonge rattennesten, dus waarom zou u voor vluchtelingen andere morele standaarden hanteren?

9. Start een tegenactie.
Blijf niet bij de pakken zitten! Ga rond bij vrienden en familie om geld in te zamelen voor ijzeren staven voor Hongaarse politieagenten en brandbommen voor Duitse skinheads. Hang affiches op aan uw raam en draag op straat een reclamebord voor uw actie.

10. Werk aan een oplossing voor de Vluchtelingenkwestie.
Als u per abuis toch pannenkoeken staat te bakken voor vluchtelingen, meng dan stiekem de cyaankali die u had voorbehouden voor het FDF door het deeg. Een humane oplossing voor een ontsporend probleem!