Francesca Vanthielen dreigt met een proces tegen het gerecht: "Als het gerecht zijn werk niet wil doen, zullen we hen dwingen.'

Ten vroegste in 2025 denkt Belgisch gerecht uitspraak te kunnen doen over Klimaatzaak

De zaak die tegen de Belgische overheden werd aangespannen wegens een nalatig klimaatbeleid, zal door de rechtbank wellicht in het najaar van 2025 ten gronde worden behandeld.

In Nederland gelastte een rechtbank deze week de Nederlandse staat om het gezamenlijke volume van CO2-uitstoot te verminderen met minstens 25 procent tegen 2020. Na die uitspraak groeit ook in ons land de hoop op een snelle veroordeling van onze overheden wegens misdadige nalatigheid.

Echter, het ziet er niet naar uit dat er vóór 2025 een uitspraak verwacht mag worden. De vzw Klimaatzaak, die getrokken wordt door elf bekende Vlamingen, onder wie Francesca Vanthielen en Stijn Meuris, heeft haar eis pas vorige maand neergelegd, waardoor het debat ten gronde allicht pas over tien jaar zal kunnen plaatsvinden.

‘Tegen dan zal de temperatuur misschien al zijn toegenomen met 2 graden,’ vreest Vanthielen.

Het parket beseft dat de behandeling van deze zaak enigszins laat komt, maar wijst op externe factoren die de interne werking van het gerecht bemoeilijken. ‘Enerzijds werken we sowieso met beperkte middelen en zitten we in een besparingsoperatie, hetgeen onze werking uiteraard bemoeilijkt’, aldus persmagistraat Yves Liègeois. ‘Anderzijds zien we de laatste jaren een enorme stijging in het aantal rechtszaken dat door boze Bekende Vlamingen wordt aangespannen. Dat zorgt voor bijkomende vertragingen, met alle gevolgen van dien.’

Parket:
‘De toevloed aan klachten van boze BV’s zorgt voor enorme vertragingen in onze werking’

De elf Bekende Vlamingen van vzw Klimaatzaak nemen alvast geen genoegen met die uitleg. Zij overwegen nu ook een klacht in te dienen tegen de rechtbank zelf, eveneens wegens nalatigheid. ‘Als het gerecht zijn werk niet wil doen, zullen we hen dwingen’, klinkt het fors bij Francesca Vanthielen. ‘Desnoods via de rechtbank.’