Liesbeth Homans luidt de alarmbel over de huidige doofpotten: door slijtage lekken ze.

Vlaamse regering koopt nieuwe doofpottenDe Vlaamse regering investeert in tien nieuwe doofpotten ter waarde van 30 miljoen euro. Dat moet de werking van de overheid – althans het deel dat niet in de doofpot belandt – transparanter maken.

Een conceptnota van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Liesbeth Homans (N-VA) vertolkt de ambitie om tegen 2020 alle interacties met de Vlaamse overheid te mystificeren en ondoorgrondelijker te maken. De huidige doofpotten van Vlaanderen voldoen volgens Homans niet meer aan hedendaagse normen.

‘Samen met een hoop bevoegdheden zijn de doofpotten overgekomen van het federaal niveau. Ze dateren nog uit de jaren tachtig, zijn verouderd en tot op de draad versleten. Door de talrijke lekken tengevolge van slijtage komt de werking van de overheidsdiensten in het gedrang’, stipuleert Homans.De nieuwe doofpotten zullen beschikken over dubbele bodems voor extra discretie. Dat moet ambtenaren en politici in staat stellen om doeltreffend op te treden in dossiers die de burger in verwarring kunnen brengen. ‘Wat je niet weet, kan je niet verontrusten’, zegt Homans.

Voor het dossier van de Oosterweelverbinding wordt een speciale doofpot aangekocht. ‘Het is een doofpot met een deksel van titanium, een sterk doch zeer licht metaal’, zegt Homans. ‘De belangrijkste eigenschap van een doofpot is betrouwbaarheid, over de duurzaamheid en schendingen van de mensenrechten bij de productie ervan kunnen we geen uitspraken doen.’

De oppositie wijst op onregelmatigheden bij de openbare aanbesteding en vreest dat de hele zaak in de doofpot zal belanden. Verder stipt ze aan dat tien doofpotten belachelijk weinig zijn en schromelijk onderschatten wat er in de toekomst nog zit aan te komen van miserie die het daglicht niet kan verdragen.

‘Nu zitten we veilig in de oppositie, maar wanneer de socialisten na 2018 weer in de regering stappen, zal er zeer snel een groot tekort zijn aan doofpotten’, voorspelt John Crombez, bijna-voorzitter van de sp.a. ‘Dan moeten we meteen een nieuwe lading bestellen. Zo blijf je bezig. Deze Vlaamse regering schuift de problemen voor zich uit.’

Liesbeth Homans:
‘De huidige doofpotten dateren uit de jaren tachtig, zijn verouderd en tot op de draad versleten’De levering van de nieuwe doofpotten is voorzien voor dit najaar. ‘Hopelijk arriveren ze nog net op tijd om het Uplace-dossier de plaats te geven die het verdient’, liet een anonieme minister-president tussen neus en lippen verstaan.