Achter de gevel van de UGent vinden duistere praktijken plaats. 'Mocht de Duivel de universiteit besturen, het zou niet slechter zijn.'

Bestuurslid: ‘Beleidsplan Universiteit Gent rechtstreeks gebaseerd op Mein Kampf’

De golf van klachten over de wanpraktijken binnen de Universiteit Gent blijft aanzwellen. Een lid van de raad van bestuur heeft nu toegegeven dat het strategisch plan 2015 gebaseerd werd op ‘Mein Kampf’.

Het lid van de raad van bestuur wenst anoniem te blijven, niet alleen uit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat hij jarenlang medeplichtig was aan de praktijken die de Universiteit Gent aan de rand van de afgrond brachten.

‘Ik wil nu toch mijn verhaal doen, omdat ik heb ingezien dat het zo niet langer kan. En omdat ik tot een andere politieke partij behoor dan de mensen die ik wil treffen met mijn getuigenis, dat spreekt’, aldus onze bron.

‘Het hele idee om de macht van de vakbonden te beperken en de pensioenen van contractuele medewerkers niet uit te betalen is rechtsreeks ontleend aan de ideeën die Adolf Hitler in zijn basiswerk heeft opgetekend’, onthult het bestuurslid. “De voorzitter heeft tijdens de vergaderingen trouwens een exemplaar van Mein Kampf op tafel liggen en citeert er vaak uit om punten van onenigheid te beslechten. Ook het strategisch beleidsplan verwijst rechtstreeks naar Hitlers Drang nach Osten, waarbij vooral de erfvijanden uit Leuven en Antwerpen worden geviseerd.’

De realiteit binnen de instelling is nog erger dan aanvankelijk gedacht. De pesterijen en de heersende angstcultuur binnen de instelling blijken geen alleenstaande gevallen, maar worden centraal gestuurd en aangemoedigd, getuigt onze bron.

Pijnlijk is de getuigenis van een secretaresse van een niet nader genoemd decaan. ‘Ik wou een groter bureau met zicht op de straat, maar dat werd me door mijn directe overste botweg geweigerd’, zegt zij. ‘De man staat bekend als belangrijk wetenschapper en zetelt in de raad van bestuur, dus wat kan ik beginnen?’

Een gelijkaardige getuigenis bereikte ons van een tijdelijke kracht op de Dienst Onderzoeksaangelegenheden. ‘Ik moest om 15 uur naar huis om boodschappen te doen, maar mijn diensthoofd had het ontdekt en heeft mij verplicht om een halve dag verlof op te nemen omdat ik officieel tot 17 uur moet werken. De man is professor, dus hij heeft alle macht. Hoe groter de geest, hoe groter het beest!’

Gepeste secretaresse:
‘Ik kreeg van mijn baas geen groot bureau met zicht op straat’

Volgens onze anonieme bron is dat allemaal geen toeval. ‘Neen, mocht de Duivel zelf de Universiteit Gent besturen, het beleid zou niet slechter zijn.’