Van Overtveldt wil ook Nederland laten betalen. 'Want als je met een Hollander zaken doet, kom je altijd bedrogen uit.'

België eist 950 miljard herstelbetalingen van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Oostenrijk

De federale regering heeft eindelijk de hoogte van de rekening bepaald die onze voormalige bezetters zal worden gepresenteerd als herstelbetaling voor de schade tijdens bezetting van ons land.

Eerder had de minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) al verwezen naar de claim die onze buurlanden boven het hoofd hangt, maar nu heeft de regering een akkoord bereikt over de exacte bedragen die zullen worden geclaimd.

Opvallend is het forse bedrag dat van Frankrijk wordt geëist. ‘Allereerst is er natuurlijk de Napoleontische bezetting, die de bevolking aanzienlijk leed heeft toegebracht’, zegt Van Overtveldt. ‘Tegelijk zijn de Fransen verantwoordelijk voor het installeren van de bourgondische eetcultuur, die de gezondheidszorg jaarlijks ettelijke miljarden de hoogte injaagt en voor de Latijnse invloeden, waardoor ons land de facto bestaat uit twee aparte culturen. Een bedrag van 400 miljard euro aan herstelbetalingen lijkt me daarom niet overdreven.

Ook de Duitsers betalen traditioneel veel, maar met 350 miljard euro toch net iets minder dan de Fransen. ‘Dat is logisch. Dankzij de herinnering van Wereldoorlog I hebben we alleen al in West-Vlaanderen ettelijke miljarden gerecupereerd. Bovendien hebben ze ons land al een beetje gecompenseerd met de Oostkantons.’ Anderzijds heeft Van Overtveldt rekening gehouden met de maatschappelijke kost van de repressie tegen collaborateurs na de oorlog, die onrechtstreeks in de schoenen van de Duitsers kan worden geschoven.

De Spanjaarden komen er goedkoper vanaf, al blijft 150 miljard euro een stevige hap uit het Spaanse budget. ‘Dat bedrag loopt op door de verwijlinteresten, want de feiten dateren van lang geleden. De Zuidelijke Nederlanden zijn na de val van Antwerpen in 1585 leeggeroofd en onder militaire bezetting geplaatst’, doceert Van Overtveldt. ‘Door hen zijn leden van mijn partij tot op de dag van vandaag conservatieve katholieken: iemand moet daarvoor boeten.’

Later kwam ons land onder Oostenrijks bewind, maar van hen wordt slechts 40 miljard euro aan herstelbetalingen geëist omdat niemand in de regering zich precies kon herinneren wat de Oostenrijkers zoal hebben uitgericht in ons land. ‘Wij hebben wel historici in de regering, maar die zijn helaas gespecialiseerd in andere periodes’, aldus de minister van Financiën. ‘De Oostenrijkers zullen wel iets gestolen hebben en een paar mensen hebben terechtgesteld, daar moet je niet aan twijfelen.’

Ten slotte konden ook de Hollanders niet ontbreken. Voor de schendingen van de mensenrechten tijdens het bewind van Willem II, toen België deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, wordt 10 miljard euro geëist. ‘Want als je met een Hollander zaken doet, kom je altijd bedrogen uit.’

De misdaden ten tijde van de Romeinse bezetting zijn volgens het Rekenhof verjaard

De misdaden ten tijde van de Romeinse bezetting zijn volgens het Rekenhof verjaard, dus Italië komt er wellicht vanaf met excuses.

Onze voormalige kolonie Kongo omspringt voorlopig de dans, maar de federale regering wil eerst de resultaten van een extern studiebureau afwachten. ‘Door de gedane uitgaven in de ontwikkelingssamenwerking en de migratiekost, verwachten we ook daar extra inkomsten’, zegt Van Overtveldt.