Kris Peeters triomfeert met een akkoord dat zegt dat iedereen gewonnen heeft.

Compromis over communicatie akkoord SWT

De sociale partners en de regeringspartijen hebben een overeenkomst bereikt over hoe ze zullen communiceren over het bereikte akkoord over het brugpensioen. Hun enthousiasme is niet eensluidend.

Het was een trotse Kris Peeters (CD&V) die na moeizame onderhandelingen de verzamelde pers te woord kwam staan. ‘Voor u staat een trotse minister van Werk. Samen met de redelijkheid is CD&V de grote overwinnaar van deze onderhandelingen. We feliciteren alle partners dat ze onze terechte eisen totaal hebben ingewilligd en uiteindelijk hebben ingezien dat de oplossingen van de christendemocraten de beste garantie bieden op een stabiele toekomst.’

Concreet werd afgesproken dat alle onderhandelende partijen triomfantelijk mogen doen in de pers, zodat bij het grote publiek de perceptie ontstaat dat iedereen gewonnen heeft, en er dus geen verliezers zijn. ‘Behalve dan misschien de bruggepensioneerden,’ zegt Peeters, ‘maar dat zijn details die we later kunnen uitwerken.’

Bart De Wever (N-VA) vindt het akkoord over de te voeren communicatie een grote stap in de juiste richting. ‘Jarenlang hebben we getoeterd dat de vakbonden de vooruitgang van Vlaanderen in de weg staan. Dan is het wel fijn dat we door het akkoord de ruimte hebben gekregen om te doen alsof wij keihard stand hebben gehouden’, aldus de burgemeester van Antwerpen. ‘Anders kwam onze geloofwaardigheid serieus in het gedrang.’

Ook Rudy De Leeuw (ABVV) is tevreden dat hij mag zeggen dat hij alles voor zijn mensen heeft binnengehaald. ‘Het is een akkoord waarin ik me volledig kan vinden. Op alle punten die we naar voor hebben geschoven, hebben we onze slag thuisgehaald. De overwinning is totaal’, aldus de vakbondsman. ‘Om dat te vieren gaan we een nationale staking organiseren op de vrijdag voor Pasen.’

Al vindt Karel Van Eetvelt (Unizo) die laatste uitspraak een beetje jammer, toch wil hij niet met stenen gooien naar de vakbonden. ‘Voor ons is geen enkel akkoord ooit echt genoeg, maar in deze moet zelfs ik toegeven dat de vakbonden hun verantwoordelijk hebben genomen. Het vergt moed om door het stof te kruipen, en ik begrijp dat ze dat anders willen kaderen voor hun marginale achterban.’

Concreet mogen alle onderhandelende partijen de overwinning claimen in de pers

Alleen Marc Leemans (ACV) houdt zich eerder op de vlakte, om geen olie op het vuur te gooien. ‘Het ACV wil zich een loyale partner van het communicatie-akkoord tonen, dus ik zal ook maar doen alsof ik gewonnen heb. Maar omdat het over mensen gaat, wil het ACV niet meedoen aan de zelfprofilering die sommige partners hier tonen. Het ACV is immers moreel en intellectueel compleet superieur.’