Borgerhout eist de inzet van het leger tegen de Sinksenfoor.

Foordreigingsniveau verhoogd in Borgerhout

Borgerhouts districtsburgemeester Marij Perneel heeft het foordreigingsniveau verhoogd. Niveau 4 betekent dat een Sinksenfoor haast onvermijdelijk wordt geacht, met alle kwalijke gevolgen van dien.

In overleg met enkele bewoners heeft de districtsburgemeester van Borgerhout de foordreiging verhoogd naar niveau 4. Dat ondanks het ontmoedigingsbeleid van de stad Antwerpen.

‘Het ontmoedigingsbeleid heeft geen vruchten afgeworpen’, stelt Perneel vast. ‘Na decennialang het Zuid en enkele jaren de Scheldekaaien geteisterd te hebben, dreigt de Sinksenfoor nu op Spoor Oost neer te strijken om de buurt gedurende zeven weken te terroriseren.’

De bevoegde stadsdiensten ondernamen de voorbije weken nog pogingen om de foorkramers te deradicaliseren, maar die blijven bij hun voornemen om Spoor Noord te bombarderen met platte kermiscommercie. ‘Het is al erg genoeg dat we niet meer inbreken bij gezinnen die hun geld aan het uitgeven zijn op de foor’, zegt Guillaume Borremans, Antwerps afdelingsvoorzitter van de Vereniging der Belgische Foornijveraars (VDBF). ‘Met het ritueel slachten van alle eerstgeborenen in het district waar we neerstrijken, zijn we ondertussen al helemaal gestopt, tot ongenoegen van véél kramers. Maar je moet ergens een grens trekken. Het blijft altijd een kwestie van geven én nemen.’

Perceel vraagt dringende maatregelen van het stadsbestuur. ‘We moeten het hoofd bieden aan deze nomaden. In de onmiddellijke omgeving zullen meer dan 16.500 mensen belaagd worden. Ik stel vast dat in andere wijken zelfs preventief wordt opgetreden tegen ongewenste elementen. Het lijkt me dan ook logisch dat het stadsbestuur onze buurt bescherming biedt’, meent Perneel, die samen met de buurtbewoners op de shortlist terecht is gekomen voor de NIMBY-awards 2015.

De stadsdiensten ondernamen nog pogingen om de foorkramers te deradicaliseren

‘Wij eisen de inzet van het leger of desnoods van DJ Jos. Als men niet naar ons luistert, zullen we verdere gerechtelijke stappen ondernemen’, dreigt Perneel.

Het Schoon Verdiep zelf reageerde kort en bondig: ‘Typisch.’