Bart & Siska: heilzaam voor mensen met de vervelende aandoening hoogbegaafdheid.

‘Bart & Siska’ helpt tegen hoogbegaafdheid

Mensen die lijden aan hoogbegaafdheid kunnen geholpen worden door naar het tv-programma 'Bart & Siska' te kijken. Leden van de club voor slimme mensen Mensa zagen hun IQ kelderen.

Hoogbegaafdheid wordt een steeds groter probleem. Kinderen met een te hoog IQ veroorzaken overlast, hun aandoening verstoort op brute wijze het traditionele gezinsgeluk. Behandelingen als lobotomie blijken te ingrijpend, terwijl sedatie vaak leidt tot een verslavingsproblematiek. Gelukkig kan een tv-programma soelaas bieden: wie aandachtig naar Bart & Siska kijkt, ziet zijn IQ dramatisch slinken.

Hoe werkzaam Bart & Siska is, kwam aan het licht tijdens de jongste toelatingstesten van Mensa, een vereniging voor zeer intelligente mensen. Het slaagpercentage lag daarbij héél lager, dan lager dan anders. ‘Hoewel bijna alle kandidaat-leden ons veelbelovende bollebozen leken, waren er maar twee mensen geslaagd’, zegt voorzitter Wim Proost. ‘Iemand die grieperig was en de dagen tevoren de hele tijd in haar bed had gelegen. En een leraar economie die in zijn vrije tijd niets anders doet dan naar porno surfen.’

Mensa verwittigde het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Antwerpen voor verdere analyse. Daaruit bleek dat de kandidaat-leden inderdaad niet hoogbegaafd waren. ‘Of beter gezegd: niet meer’, zegt professor Tessa Kieboom. ‘Op basis van getuigenissen kunnen we aannemen dat zij tot voor kort geen dommekloten waren, maar dat hun IQ pas onlangs een fikse duik nam. In onze statistieken zagen we snel een patroon opduiken.’

Dat patroon heet Bart & Siska, een soortement talkshow gepresenteerd door Bart Peeters en Siska Schoeters. ‘Haast alle slachtoffers hadden er de avond vóór onze test naar gekeken’, legt Wim Proost uit. ‘Nadien hadden ze allemaal het gevoel dat er iets uit hen gezogen was. Ze dachten aan hun ziel, wat een domme en dús opmerkelijke redenering was.’

Kieboom voerde aanvullend onderzoek uit bij 300 Vlamingen uit alle lagen van de bevolking. De groep die naar een documentaire over atoomsplitsing keek, zag haar IQ gelijk blijven of zelfs lichtjes stijgen. Van de groep die gedurende 45 minuten werd blootgesteld aan Bart & Siska, dook het IQ gemiddeld met 17 punten omlaag. Sommige mensen konden zelfs geen simpele vergelijking met drie onbekenden meer oplossen. ‘Bij de controlegroep die naar Ketnet keek, was er daarentegen een significante stijging van gemiddeld 3,71 punten’, zegt Kieboom.

Professor Tessa Kieboom:
‘Ouders laten hoogbegaafde kinderen beter naar ‘Bart & Siska’ kijken dan naar Ketnet’

Conclusie? ‘Ouders laten hoogbegaafde kinderen beter naar Bart & Siska kijken dan naar Ketnet. Ketnet maakt hun aandoening enkel erger, terwijl Bart & Siska een heilzame, vervlakkende werking heeft’, zegt Kieboom. ‘Zo wordt het voor iedereen aangenamer samenleven.’