Een Belgische Syriëstrijder poseert met zijn wapen. 'Dat is praktisch het enige wat ze met hun schietgeweer doen', klaagt grootkalief al-Baghdadi.

Belgische afdeling IS haalt targets niet

De grootkalief van multinational Islamitische Staat heeft zich vernietigend uitgelaten over de Belgische Syriëstrijders. Hun productiviteit ligt te laag, ze kosten te veel en ze krijgen niets gedaan.

In IS Today, de dagelijkse talkshow van de extremistische leider op de Islamitische Staatstelevisie, heeft Abu Bakr al-Baghdadi zijn misprijzen geuit over de bijdrage van de Belgische Syriëstrijders aan de islamitische strijd.

‘Hulde aan degenen die in Parijs de naam van de Profeet, vrede zij met hem, hebben gewroken’, begon de afgevaardigd kalief. ‘Hun daden staan in schril contrast met het geklungel van zij die naar België werden uitgestuurd.’

‘Hoe kun je nu een kwartier lang de politie beschieten met automatische wapens zonder dat er ook maar één kogel zelfs maar één politieman raakt? Er zijn maar twee opties: ofwel waren ze onder invloed, ofwel zijn ze extreem onhandige amateurs. En aangezien ze als gelovige moslims geen alcohol drinken, vrees ik dat ze gewoon lomp zijn’, oordeelde al-Baghdadi.

De grootkalief verbaasde er zich echter niet over dat de productiviteit van de Belgische afdeling onder de verwachtingen blijft. ‘Als ik de Belgische Syriëstrijders hier bezig zie, verwondert het mij niets’, zuchtte al-Baghdadi. ‘Dat loopt hier de hele tijd maar selfies te nemen om de grote Jan uit te hangen op Facebook en Twitter, maar een schietgeweer of kromzwaard gebruiken om er iemand mee te doden? Ho maar. Dan komen ze ineens af met het reglement voor risico’s op de werkvloer. Hun koopkracht en een BMW om chicks op te pikken, dat is het enige wat hen interesseert. Aan het belang van onze Opperste Aandeelhouder, Allah zegene hem, denken ze niet.’

Wat de leider van de islamitische holding ook stoort, is dat de Belgische gastarbeiders nauwelijks kunnen lezen of schrijven: ‘We moeten onze bevelen voortdurend vertalen van het Arabisch naar het Frans of het Antwerps. Anders weten ze niet eens wat er gebeurt.’

al-Baghdadi:
‘Hun koopkracht en een BMW om chicks op te pikken, dat is het enige wat hen interesseert’

De woorden komen hard aan bij een deel van de geradicaliseerde jongeren. Maar volgens Arabiste Annabell Van den Berghe zijn niet zijzelf verantwoordelijk, maar zit het probleem veel dieper. ‘Uiteindelijk zijn die jongeren ook maar het product van het falende onderwijssysteem in België. We moeten hun doorzettingsvermogen trainen, de gemakzucht eruit halen en inpraten op die jongeren, zodat ze wel slagen in de dingen die ze ondernemen.’