Het bouwafval van Quinze lag metershoog opgestapeld in Bergen.

Arne Quinze veroordeeld wegens sluikstorten

De West-Vlaamse bouwondernemer Arne Quinze is veroordeeld wegens sluikstorten. Quinze had tonnen bouwafval achtergelaten in de straten van Bergen, net toen die stad culturele hoofdstad werd.

De rechter in Bergen was niet mals voor Quinze, die voor tien jaar in de cel vliegt. ‘U hebt op grote schaal gevaarlijk afval gedumpt, midden in het historisch centrum van de stad. U hield daarbij geen enkele rekening met de veiligheid van de inwoners of de bezoekers van de stad en had geen ander doel voor ogen dan persoonlijke verrijking.’

De advocaat van Quinze haalde aan dat de West-Vlaming kunst bedrijft en dat hij zijn bouwafval op esthetisch verantwoorde wijze heeft gedumpt, maar dat argument maakte allerminst indruk op de rechter.

‘Geen enkele redelijk denkende burger kan overtuigend aantonen dat de dingen die deze man achterlaat, onder de noemer ‘kunst’ vallen. Bovendien zou dit gevaarlijke precedenten kunnen scheppen. Voor je het weet laten mensen zelfs de drollen van hun hond op het trottoir achter, omdat die ook als kunst kunnen worden beschouwd.’

Als verzwarende omstandigheid werd aangevoerd dat Arne Quinze niet aan zijn proefstuk toe was. Onder het mom van kunst lieten hij en zijn onderaannemers eerder al stapels bouwafval achter in de straten van Brussel, op een brug in Boom en mogelijk zelfs op andere continenten.

De rechter wreef Quinze ook oplichterij aan. ‘Daarbij past hij telkens hetzelfde procedé toe. Hij laat zich betalen om bouwwerven op te ruimen, waarna hij zich een tweede keer laat betalen om het afval elders te dumpen. Zonder enig moreel besef factureert hij honderdduizenden euro’s voor containers hout, ijzer en een paar dure woorden. In het strafwetboek wordt zoiets sluikstorten en bedrog genoemd’, benadrukte de rechter.

Rechter:
‘Straks gaan mensen zelfs de drollen van hun hond als kunst beschouwen’

Quinze gaat in beroep tegen de uitspraak, maar kon geen commentaar geven omdat de politie hem onmiddellijk in de cel gooide. ‘Wij halen ons afval tenminste van straat’, benadrukte een persmagistraat.