Geert Bourgeois: 'Al die werkgeversorganisaties, doen die niet een beetje allemaal hetzelfde? Ik zie het verschil niet.'

Subsidiestop voor werkgeversorganisaties bedreigt honderden banen

De Vlaamse regering wil een subsidiestop doorvoeren voor werkgeverorganisaties en rechtse lobbyverenigingen. Honderden gesubsidieerde opiniemakers dreigen ermee hun baan te verliezen.

De Vlaamse regering is van plan paal en perk stellen aan de subsidiegolven die ondernemersverenigingen momenteel te beurt vallen. ‘Initiatieven en diensten als het Agentschap Ondernemen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Unizo [http://www.unizosubsidies.be/], Voka, Overnamemarkt, de Zenito-startersgids, de kmo-portefeuille en ga zo maar door hebben misschien elk hun verdiensten, maar op zich doen ze allemaal ongeveer hetzelfde’, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). ‘Ik zie in ieder geval het verschil niet.’

‘De ene krijgt zijn financiering via directe werkingsmiddelen, da andere via zitpenningen, via fiscale aftrekbaarheid van het lidmaatschap, via de projectwerking en ga zo maar door. We moeten ons de vraag stellen of dit eigenlijk wel kan in het huidige klimaat’, merkt Bourgeois op.

‘Op zich hebben wij niets tegen organisaties die zelfstandige ondernemers ondersteunen’, stelt ook Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. ‘Maar als we de subsidies samentellen die ze jaarlijks opstrijken, komen we aan een budget dat groter is dan de Vlaamse pensioenen en het Vlaamse cultuurbudget samen. We moeten dus een beetje redelijk blijven.’

Bovendien is hun lobbywerk eigenlijk overbodig geworden, nu de Vlaamse regering exclusief is samengesteld uit ondernemers en hun goede vrienden, vindt Muyters. ‘De beste medewerkers van die organisaties zijn onlangs al gedelegeerd naar diverse kabinetten en politieke studiediensten van de regeringspartijen.’

Toch heerst er grote ongerustheid, onder meer bij de werknemers van Voka. ‘Er is in het verleden misschien inderdaad wat overdreven met onze werkingsmiddelen’, erkent gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. ‘Maar we moeten toch opletten dat we het kostbare sociale weefsel van onze maatschappij niet treffen door de overdreven besparingsdrang van deze regering. Diensten en verenigingen als de onze hebben immers een bredere maatschappelijke functie.’

Met gewonnen budget maakt Vlaamse regering werk van betere bedrijfswagens

Met het gewonnen budget wil de Vlaamse regering financiële ruimte creëren voor betere bedrijfswagens. ‘Daarin staat Vlaanderen nu al wereldwijd aan de top,’ stelt Muyters. ‘Het is een belangrijke economische troef waarop we ten volle willen blijven inzetten, al was het maar om ons imago van besparingsregering tegen te gaan.’