Schauvliege houdt vol dat ze geen fout gemaakt heeft. 'Proactief ruimte geven aan de economie is de kern van mijn bevoegdheid.'

Gepensioneerde ambtenaar krijgt per ongeluk milieuvergunning van Joke Schauvliege

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft gisteren een milieuvergunning afgeleverd aan Roger Vanheule uit Desteldonk. Het gaat wellicht om een vergissing.

Omdat hij al jaren één van de kiezers en een persoonlijke fan is van Joke Schauvliege, besloot Roger (67) om de minister een kaartje te sturen met gelukwensen. Tot zijn grote vreugde kreeg hij bovendien een antwoord van de minister, al moest hij even fronsen toen hij de inhoud las.

‘Geachte heer Vanheule, na grondig onderzoek van alle elementen door mijn administratie ken ik u hierbij de gevraagde milieuvergunning toe. Niets staat de uitvoering van uw economische activiteiten verder in de weg. In de hoop u hiermee van dienst te zijn verblijf ik, hoogachtend, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw (getekend) Joke Schauvliege.’

‘Nochtans heb ik geen economische activiteiten meer’, beweert Roger. ‘Ik ben al vier jaar op pensioen en voor die tijd was ik werkzaam als leerkracht aardrijkskunde.’

De minister benadrukt dat haar administratie niet ondoordacht te werk is gegaan. ‘Ook gepensioneerde leerkrachten verdienen het dat hun aanvraag voor een milieuvergunning grondig wordt bekeken’, zegt de CD&V-politica. ‘Wij gaan daarin niet lichtzinnig te werk en nemen alle aanvragen bijzonder ernstig.’

Toch beweert de man dat hij geen aanvraag heeft ingediend. Hoe moeten we de correspondentie van de minister dan begrijpen?

‘Als de heer Vanheule geen aanvraag tot milieuvergunning heeft ingediend, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft zich wel tot mijn diensten gericht en ik heb mijn verantwoordelijkheid als bevoegd minister opgenomen in dit dossier. De kern van de zaak is dat indien hij wel een milieuvergunning had aangevraagd, wij die onmogelijk konden weigeren in zijn specifieke geval. Proactief ruimte geven aan de Vlaamse economie is nu eenmaal de kern van mijn bevoegdheid’, aldus Schauvliege, die volhoudt dat er geen enkele fout is gemaakt in het dossier-Vanheule.

Joke Schauvliege:
‘Als de heer Vanheule geen aanvraag heeft ingediend, is dat zijn eigen verantwoordelijkheid’

Eerder gaf de minister al per ongeluk een milieuvergunning aan het winkelcomplex Uplace, tot grote verbazing van alle betrokkenen.