UNIZO is niet bang van protest en stakingen. 'Dat raakt rijke mensen toch niet.'

UNIZO wil herinvoering cijnskiesrecht

De Unie van Zelfstandige Ondernemers is misnoegd over de huidige stand van zaken bij de regeringsvorming. Haar leden wil niet voor de tweede keer een klassieke tripartite, en wil daarom de herinvoering van het cijnskiesrecht.

Het cijns- of meervoudig kiesrecht geeft meer stemmen aan burgers met meer vermogen. Het werd overal in Europa afgevoerd na de Eerste Wereldoorlog, maar toch is het idee niet dood.

‘Immers’, zegt Karel Van Eetvelt, UNIZO-voorzitter, ‘Als men bij de regering vindt dat de sterkste schouders de grootste lasten moeten dragen, dan mogen wij ook spreken met een luidere stem.’

Ondernemers willen niet graag een heruitgave van een regering met liberalen, christendemocraten en socialisten. ‘Zo’n regering is niet goed voor ons, want die zal extra belastingen betekenen’, weet Van Eetvelt. ‘Als CEO’s hun hoge lonen willen behouden, dan zullen ze mensen moeten ontslaan.’

Een tripartite is echter toch een centrumregering bij uitstek? ‘Een centrumregering? Dat is praktisch communisme‘, briest Ben Weyts (N-VA). ‘Vermogende mensen trekken hier massaal weg, en die exodus moet stoppen. Dat zal niet gebeuren met Di Rupo II.’

‘Je moet werkgevers trouwens ook niet in het land houden door ze geld toe te stoppen. Het draait er hen duidelijk meer om om mensen te ontslaan. Dat moet vergemakkelijkt worden’, gaat Weyts verder.

UNIZO wil zich echter een constructieve partner tonen in het debat, en heeft voorgesteld om het cijnskiesrecht opnieuw in te voeren. Van Eetvelt: ‘Zo kunnen ondernemers beter hun eigen koers bepalen en druk uitoefenen op het economisch herstel.’

Zal dit niet leiden tot sociale onrust en stakingen? ‘Ik vraag me soms af of staken nog van deze tijd is. Het is niet dat ze er vermogende ondernemers echt mee raken, en mensen worden er alleen maar kwaad van’, zegt Van Eetvelt.

De christendemocraten en liberalen wilden nog niet reageren op het voorstel. Enkel bij de socialisten viel reactie op te tekenen: ‘Dit moeten we misschien in overweging nemen’, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback.

Tobback ligt onder vuur als voorzitter, en zou zich hiermee wat rechtser willen profileren. Dit zou de partij uit het electorale slop kunnen trekken, nadat vorige verrechtsingsoperaties ook al niet de verhoopte stemmenwinst hadden opgeleverd.

Karel Van Eetvelt:
‘Als wij meer lasten moeten dragen, mogen we ook luider spreken’

Oppositiepartij Vlaams Belang is tegen het idee. ‘Wij zijn voorstander van de Vlaamse ondernemer een grotere stem te geven, maar het kan niet zijn dat een moslim die een halalslagerij uitbaat, plots meer stemmen heeft om de Vlaamse cultuur verder te verzwakken’, zegt Gerolf Annemans, voorzitter.