'Honger? Niet mijn probleem', aldus Jambon.

UNESCO-hulp voor noodlijdend Brasschaat

Brasschaat is afgelopen weekend zwaar getroffen door de hagelstorm. UNESCO heeft dit aangegrepen om de noodlijdende gemeente een hulppakket aan te bieden om haar materiële en geestelijke armoede te verlichten.

De apocalyptische hagelstorm van het voorbije weekend heeft over gans het land voor veel averij gezorgd.

Niet in het minst in het Antwerpse Brasschaat, waar Jan Jambon (N-VA) de burgemeesterssjerp draagt. Enkele luxewagens hebben een bluts opgelopen en de opritten van villa’s liggen bezaaid met bladeren en takken.

‘Deze hagelstorm kan een geluk bij een ongeluk betekenen voor Brasschaat’, vertelt Hassan Abshir van UNESCO. ‘Er bereikten ons al langer berichten uit Brasschaat van schrijnende toestanden. Mensen verkopen er hun woonst om hun leefloon te behouden en belanden zo op straat.’

Nog triester: er moeten Albert Heijns geopend worden om de inwoners te voorzien in hun dagelijkse noden.

‘We zagen de situatie helemaal uit de hand lopen en verzochten daarom Jambon om onze bijstand te aanvaarden, maar deze weigerde tot nog toe halsstarrig elke vorm van hulp. Die is nochtans broodnodig, want ontwikkelingshulp is de belangrijkste hefboom voor democratie, goed bestuur en respect voor de mensenrechten’, betoogt Abshir.

‘De geestelijke armoede in Brasschaat is zo mogelijk nog groter dan de materiële. Het is een humanitair drama dat er al lang meegaat terwijl de internationale gemeenschap te weinig heeft gedaan’, gaat Abshir verder.

Bijgeloof en xenofobie tieren er welig waar goed onderwijs zou kunnen helpen. We zouden hen kunnen bijbrengen dat golf geen echte sport is, of hen leren fietsen, bijvoorbeeld. Helaas weigert Jambon zelfs voedselhulp.’

Jan Jambon:
‘NGO’s proberen me gewoon een schuldgevoel aan te praten’

‘NGO’s proberen mij een schuldgevoel aan te praten’, wimpelt Jambon de boot af. ‘Maar het is niet mijn fout dat het slecht weer is. Het is bijgevolg ook niet mijn schuld dat de mensen hier honger zouden hebben.’