Een drastische oplossing is om Verhulst op sterk water te zetten, maar Studio 100 wil dat niet.

‘Gert Verhulst tegen 2021 helemaal gesmolten’, voorspelt onderzoek

Een nieuw klimatologisch rapport van de KU Leuven slaat alarm. Indien de opwarming van de Aarde aan dit tempo blijft doorgaan, zal Gert Verhulst tegen de zomer van 2021 helemaal gesmolten zijn.

Er lijkt geen dag voorbij te gaan zonder een verontrustend bericht over het klimaat. Wetenschappers vermoedden al lang dat Gert Verhulst aan het smelten was, maar hebben nu eindelijk hard bewijs.

‘De stabiliteit van Gert Verhulst werd altijd als een belangrijke peiler gezien voor het klimaat’, legt klimatologe Isabelle Van Den Bogaert (KU Leuven) uit. ‘Verhulst is nauwelijks onderhevig aan het weer, erosie of normale verouderingsprocessen, maar evolueert op langere termijn, net als het klimaat.’

Onderzoekers stelden vast dat Verhulst smeltwater is beginnen lekken, en dat de stroom gestaag groeit. Indien het smelten aan dit tempo verdergaat, waarschuwt het rapport dat er tegen 2018 platen botox kunnen losraken. Als die in contact komen met de omgeving, zal dit leiden tot ernstige milieuschade.

‘Een andere indicatie was het migratiepatroon van zijn vegetatie. Normaal kwam die enkel voor op zijn kruin, die het meeste zonlicht vangt, maar nu is er ook vegetatie te zien op zijn kin’, zegt Van Den Bogaert.

Is er een oplossing? ‘Het helpt alleszins dat Verhulst niet zo veel meer onder hete spots staat als vroeger, maar om het smeltproces om te keren is meer nodig dan kortetermijnmaatregelen’, aldus de onderzoekster.

Hem invriezen is een betere oplossing, maar dat zou de broos geworden botoxlagen onder zijn opperhuid verder kunnen beschadigen, met nadelige gevolgen voor zijn fysieke integriteit.

Het rapport suggereert dat drastische maatregelen aan de orde zijn. Als ultieme oplossing stellen de onderzoekers voor om Gert Verhulst te bewaren in formol – sterk water. ‘Op die manier zijn we helemaal zeker dat hij niet verder smelt, maar het zoiets zou definitief zijn normaal functioneren uitsluiten. Daar raken we voorlopig liever niet aan’, zegt Van Den Bogaert.

‘Verhulst invriezen zou de broze botoxlagen nog verder kunnen beschadigen’

Studio 100, de firma die Gert Verhulst beheert, reageert afwachtend: ‘Met een voorspelde hete zomer is het uitkijken geblazen, dat weten wij ook. Maar voorlopig is er geen alternatief voor Verhulst. We kunnen hem niet zomaar op formol zetten’, zegt Hans Bourlon, CEO.