Slager Luk Major mag voortaan vlees leveren aan het partijhoofdkwartier. 'Maar er is geen sprake van opportunisme.'

Talentloze slager-politicus verlaat Gemeentebelangen Ronsele voor N-VA

De N-VA is een politiek non-talent rijker nu slager Luk Major zijn partij Gemeentebelangen Ronsele in de steek laat. 'Wie mij kent, heeft dit zien aankomen', zegt Major, die in 2012 niet meer werd verkozen.

Luk Major (45), uitbater van een matig succesvolle slagerij, stapt op bij Gemeentebelangen Ronsele en sluit zich aan bij de N-VA. Major kon zich niet langer vinden in de macro-economische koers van zijn partij. Die is volgens hem te veel naar het centrum opgeschoven.

Zeven jaar lang leverde Major belegde broodjes aan de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen. Hij was ook even lid van de nationale partijraad, maar de slager-politicus zegt zich niet meer thuis te voelen in de partij. Bij de verkiezingen van 2012 kreeg hij geen plaats op de lijst.

Op zijn website licht Major zijn opmerkelijke overstap naar de Vlaams-nationalisten toe. ‘Velen zullen verbaasd zijn, maar wie mij kent, heeft dit zien aankomen’, zei Major op een persconferentie waar twee regiojournalisten voor kwamen opdagen. Major had gesprekken met de Oost-Vlaamse kopstukken Siegfried Bracke en Peter Dedecker. ‘Ze waren zeer geïnteresseerd in mijn américain en mijn gehaktbrood’, onthulde de politicus.

Major stapte zeven jaar geleden in de politiek omdat hij wilde meewerken aan een Vlaanderen waar meer fijne vleeswaren gegeten worden. ‘Die uitgesproken waarden en idealen vond ik lange tijd terug bij Gemeenteblelangen Ronsele, maar het laatste jaar helaas steeds minder. Zij zijn van gedacht veranderd, ik niet’, beweert de overloper. ‘Bij de N-VA kom ik weer een beetje thuis. Ik geloof dat je de macro-economische hervormingen die ons dorp nodig heeft slechts kunt doorvoeren wanneer je de vleesconsumptie stimuleert.’

Het belangrijkste programmapunt van de Ronselse afdeling van de N-VA is afscheiding van het gehate Zomergem. ‘Pas als Ronsele op eigen benen staat en een eigen fiscaal beleid kan voeren, zullen hardwerkende Ronselaars weer meer saucijs, frikandon en kalfslever kunnen eten’, gelooft Major.

De N-VA ziet zijn komst als een grote versterking van haar economische sérieux, hoewel Major wegens zijn taaie biefstukken geen ronkende naam heeft in de omgeving. Hij is wel bekend als één van de sponsors van de lokale voetbalploeg en was ooit woordvoerder van een actiecomité tegen de bouw van een windmolen.

Luk Major:
‘Ze waren zeer geïnteresseerd in mijn américain en mijn gehaktbrood’

‘De N-VA heeft mij geen plaats aangeboden op de Oost-Vlaamse lijst voor de verkiezingen van 2014. Er is dus geen sprake van opportunisme’, houdt Major vol. ‘Ik heb Gemeentebelangen ook niets gevraagd, behalve of ze nog geïnteresseerd waren in mijn broodjes. Bij de N-VA heb ik maar één garantie: de wekelijkse levering van gekruid gehakt en blinde vinken op het partijhoofdkwartier.’