‘Het kwade heeft een gezicht en dat gezicht lijkt sprekend op dat van Björn Ruytinx', zei de gerechtspsychiater.

Ruytinx veroordeeld tot roze enkelband

In het proces tegen Björn Ruytinx is de beklaagde veroordeeld tot 20 jaar effectieve enkelband wegens slagen en verwondingen en poging tot doodslag. Mehdi Carcela krijgt zes jaar wegens medeplichtigheid.

Het Bondsparket was ongezien streng voor de Leuvense spits. Twintig jaar lang moet de agressieve voetballer een roze enkelband dragen. ‘Ruytinx is te viriel. Hopelijk zet die roze band hem aan tot meer vredelievendheid‘, zei de woordvoerder van het bondsparket. ‘En anders zullen zijn ploeggenoten hem er toch twee decennia lang mee uitlachen onder de douche. Een volwaardige straf!’

Niet zozeer zijn tackle werd hem kwalijk genomen, maar wel zijn attitude vóór, tijdens en na de feiten. Die werd beoordeeld als erg laakbaar.

‘Ruytinx heeft bijzonder boosaardig gegrijnsd’, vindt het bondsparket. ‘Hij heeft daarbij zijn slachtoffer blootgesteld aan verscheidene van zijn tanden, waardoor diens leed nog werd verergerd. Zo’n gedrag hoort niet thuis op een voetbalveld.’

Eerder tijdens het intentieproces had de gerechtspsychiater vastgesteld dat Ruytinx lijdt aan moorddadige neigingen, crapuleusiteit en een door-en-door slechte inborst. ‘Het kwade heeft een gezicht en dat gezicht lijkt sprekend op dat van Björn Ruytinx’, zei de gerechtspsychiater over de intenties van zijn patiënt.

Dat de vrouw van de speler van Oud-Heverlee Leuven dreigtelefoons heeft ontvangen, werd Ruytinx eveneens kwalijk genomen. ‘Had Ruytinx niets gedaan, dan waren er helemaal geen dreigtelefoons gekomen’, merkte de rechter op. Ook de baard die Ruytinx droeg ten tijde van de feiten en de uitzonderlijke vorm van zijn schedel werden mee in rekening gebracht bij het bepalen van de strafmaat.

Toch gaat ook ‘slachtoffer’ Mehdi Carcela (Standard Luik) niet helemaal vrijuit. Volgens het Bondsparket is de Standard-speler medeplichtig aan slagen en verwondingen. ‘Carcela trok zijn been niet terug toen Ruytinx zijn drieste actie inzette.’

Bondsparket:
‘Hopelijk zet die kleur hem aan tot meer vredelievendheid’

Ook het feit dat Carcela een voorgeschiedenis heeft van allochtonie werd door de rechtbank als een verzwarende omstandigheid aanzien. In een recent verleden koos de speler er immers voor om niet voor de Rode Duivels, maar voor de nationale ploeg van Marokko uit te komen. ‘Als dusdanig verdiende Carcela een schop, maar wat Ruytinx deed, was natuurlijk overdreven’, aldus de rechter in zijn eindoordeel.

Iedereen ging tegen de beslissing in beroep en het Bondsparket ging stevig lunchen.