Filip is volgens het paleis te harkerig. Hij zou zelfs geen buitenechtelijke kinderen hebben.

Koninklijk Paleis erkent Filip niet als koning

Het aftreden van Albert II en de nakende eedaflegging van kroonprins Filip zorgen voor beroering. Ook in het Paleis, dat zich uitdrukkelijk wenst te distantiëren van de nieuwe koning.

Net nu België zich opmaakt voor het definitieve afscheid van koning Albert II, komt het paleis met een opmerkelijk communiqué naar buiten. Daarin wenst het zich uitdrukkelijk te distantiëren van de nieuwe koning Filip I.

Het officiële communiqué van het paleis is niet mals voor Filip. Er wordt nadrukkelijk de vraag gesteld of Filip wel klaar is voor zijn nieuwe rol. ‘In de 21ste eeuw is een koningshuis voorbijgestreefd. Een goede koning is daarom republikein. De kans dat Filip zijn monarchistische opvattingen overboord gooit en de republikeinse waarden gaat belichamen, is zeer klein. Dit is onverenigbaar met een moderne democratie.’

En het Paleis ziet nog problemen. ‘Filip heeft geen enkel buitenechtelijk kind. Dat is een koning onwaardig, zeker als het een telg is van het geslacht der Saksen-Coburgs. Filip past kortom niet in de normen en waarden van het paleis. Buitenechtelijke kinderen moeten een losse sfeer symboliseren. Een koningshuis heeft immers nood aan een dynamisch imago.’

Het Paleis stipt daarnaast aan dat het Filip ontbeert aan transparantie. ‘Hij is een dotatievreter pur sang, geeft daarvoor niets of nauwelijks in de plaats terug en is een grote slokop als het op kinderbijslag aankomt. Filip heeft het charisma van een natte dweil en hij reageert niet als hij van zich moet afbijten. Daarom wenst het paleis zich formeel te distantiëren van de nieuwe koning en verklaart het Filip in de feitelijke onmogelijkheid te regeren.’

Volgens royaltywatchers is dit geen onlogische zet. Zo vermoedt Mario Danneels dat er opportunisme in het spel is. ‘Het koningshuis heeft het de voorbije jaren veel te bont gemaakt. Door zich nu van zichzelf af te keren, hoopt het de gunst bij de bevolking terug te winnen.’

Persbericht Paleis:
‘Een moderne vorst is een republikein. Filip is te monarchistisch’

Ondertussen gonst het al volop over de geruchten over Filips aftreden. De Danneels heeft daarover nog een gewaagde voorspelling in petto. ‘Ik verwacht dat Filip binnen nu en 40 jaar zal aftreden. En de dag voor zijn aftreden zal hij zeker nog bewust meemaken’, meent de royaltywatcher.