Bij de aanslag in Wetteren kwamen gassen vrij die de fysieke integriteit van levende wezens niet welgezind zijn.

Milieuactivisten opgepakt wegens giframp

De politie heeft veertig milieuactivisten opgepakt wegens betrokkenheid bij de giframp in Wetteren. 'Met hun aanslag op de volksgezondheid protesteerden ze tegen het ggo-patattenveld.'

Wetteren werd bijna van de kaart geveegd door een spectaculaire giframp. Goederenwagons lagen urenlang te branden, uit rioolputten steeg het dodelijke blauwzuurgas op. Even vreesde Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers dat het hele dorp was uitgeroeid, maar nadien mocht hij het dodencijfer naar beneden bijstellen.

Meteen ging de lokale recherche op zoek naar de daders. Wegens allerlei politieke afwegingen bleken de NMBS en Infrabel volkomen onschuldig. Ook de machinist viel niets te verwijten. Uiteindelijk bleken de schuldigen zich op te houden in het milieu van de ecologische oppositie.

‘Meteen was duidelijk dat het om kwaad opzet ging’, stelt het parket van Dendermonde. ‘Het tragische treinongeval was met aan waarschijnlijkheid grenzende zekerheid een aanslag
van milieuactivisten. Zij kanten zich tot op vandaag tegen de vermaarde experimenten met genetisch gemanipuleerde gewassen. De daders achtten de hele Wetterse bevolking medeplichtig.’

De politie zegt al langer te vrezen voor represailles tegen Wetteren. ‘Onze ietwat marginale gemeente wordt beschouwd als een bolwerk van genetische manipulatie‘, onthult een buurtinspecteur. ‘Het volk moet boeten omdat het bij de groteske vernieling van de patatten partij koos voor de ordehandhavers.’

‘Ik had er zelf niets mee te maken, maar de aanslag was een bijzonder groot succes’, citeert de politie een wetenschapster die behoort tot de politieke arm van de ecoterroristen en om die reden ontslagen werd door de KU Leuven. ‘Door de vrijgekomen gifwolken zijn we er zeker van dat de schadelijke gewassen van Wetteren en Melle definitief zullen worden vernietigd en dus niet in de voedselketen terechtkomen. Om de volksgezondheid te vrijwaren moet je de bevolking soms een beetje uitdunnen.’

‘We hebben duizenden mensen gespaard van de potentiële consumptie van iets te grote aardappelen en iets te gele maïs. Dat heeft ook zijn waarde’, meent de vrouw.

Ecoterroriste:
‘Om de volksgezondheid te vrijwaren moet je de bevolking soms een beetje uitdunnen’

Volgens de politie heeft een ecoterrorist met dreadlocks en vieze nagelranden beweerd dat het gebruik van chemische wapens maar klein bier is in vergelijking met de verstrekkende gevolgen van de gevaarlijke en levensbedreigende experimenten met ggo’s. ‘Hebben jullie enig idee hoe onze planeet eraan toe is? We waren gedwongen om in te grijpen’, zou de wanhopige man toegegeven hebben. ‘Deze actie vormt nog maar het begin van onze strijd tegen ggo’s en medeplichtige burgers.’