Wetteraar en filosoof Johan Braeckman (UGent) volgt de werkzaamheden der homeopaten met meer dan gewone interesse.

Homeopaten moeten Wetters gif verdunnen

Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers heeft de hulp van homeopaten ingeroepen om het gif in de Wetterse riolen te verdunnen. Wetteraars Etienne Vermeersch en Johan Braeckman vinden dat prima.

Wetteren is een marginale gemeente waar nog maar weinig goeds uit voortgekomen is, maar toch verdient de plaatselijke bevolking onze steun. De mensen wonen er boven een gifbom sinds een wreed accident met blauwzuurgas. Almaar meer straten moeten worden ontvolkt.

‘De traditionele technieken om het probleem op te lossen draaiden allemaal op niets uit. Daarom wenden we ons tot alternatieve oplossingen‘, zegt gouverneur Jan Briers. ‘Met een homeopathische ingreep proberen we de gifconcentratie tot een absoluut minimum terug te schroeven.’

Homeopaten zullen het Wetterse rioolwater trapsgewijs verdunnen en schudden. Volgens hun eigen theorie wordt zo de essentie van de uitgangsstof – het blauwzuurgas – op het oplosmiddel – leidingwater – overgedragen en zelfs versterkt, maar in werkelijkheid gaat het om een extreme verdunning zonder enig aantoonbaar effect. ‘Perfect wat we nodig hebben in Wetteren’, meent Briers.

Filosoof Johan Braeckman (UGent) is lid van SKEPP en woont zelf in Wetteren. Hij volgt de werkzaamheden van de homeopaten met meer dan gewone interesse. ‘Dit is dé grote test voor de homeopathie‘, zegt de wijsgeer. ‘Als hun theorieën kloppen, zal de Wetterse bevolking collectief het loodje leggen en valt mogelijk heel Oost-Vlaanderen ten prooi aan het waterstofcyanide. Als daarentegen blijkt dat de homeopathie de grootste zever is sinds de eerste druk van de Koran, bewijzen de homeopaten de maatschappij een bijzondere dienst. Daarmee heeft men de homeopaten voor een paradox geplaatst, maar zij hebben zo weinig kaas gegeten van logica dat ze dat niet eens zullen opmerken.’

Johan Braeckman:
‘Als homeopathie grote zever blijkt, bewijst zij de maatschappij een bijzondere dienst’

Homeopathie is verachtelijk, maar ik houd van homeopaten‘, voegt professor Etienne Vermeersch (UGent) er scheldend aan toe. ‘Ik hoop vurig dat zij erin slagen om hun pseudowetenschappelijke inzichten te ontkrachten, want anders worden wij hier in Wetteren geconfronteerd met een situatie waarmee absoluut niet te discussiëren valt.’