Leerkracht zedenleer Etienne Vermeersch vindt dat prominenten enkel nog neutrale meningen mogen verkondigen.

Ambtenaren bepleiten neutrale prominenten

Een totaalverbod op het uiten van religieuze of ideologische meningen bij prominenten. Daarvoor pleiten een drieduizendtal ambtenaren, onderwijzers en loketbedienden in een open brief in De Rechtzetting.

Met aandrang roepen ambtenaren de overheid op om het vrije woord van prominenten te beteugelen. ‘Vooraanstaande burgers moeten hun neutraliteit te allen tijde bewaren, voor er domme dingen gezegd worden’, stellen de overheidsfunctionarissen.

Onder meer ambtenaar bij het ondernemersloket Roland Duchâtelet, kleuterleider Kurt Defrancq, leerkracht zedenleer Etienne Vermeersch, gewezen loketbediende Jacinta De Roeck en docent rechtsgeleerdheid Paul Cliteur zetten hun naam onder de open brief. De initiatiefnemers hebben eveneens een internetpetitie opgestart.

Over de praktische en juridische modaliteiten gaat het in de brief niet. Wel roept douanier en co-auteur Jurgen Slembrouck de overheid op haar verantwoordelijkheid te nemen. ‘Een duidelijke richtlijn onderstreept de neutraliteit van de socio-culturele elite des te meer’, schrijft Slembrouck. ‘In de media hoort God noch partij.’

‘We vragen ook krantenredacties met aandrang het neutraliteitsprincipe niet op te geven. Indien u de neutraliteit van prominenten laat varen, zet u het harmonieuze samenleven op het spel’, redeneert Slembrouck.

‘In een open samenleving heeft iedereen het recht op een eigen mening, ongeacht huidskleur, geslacht, geloof of politieke overtuiging. Die diversiteit is positief, maar stelt ook problemen’, onderwijst Etienne Vermeersch. ‘Niet-neutrale meningen zetten de tegenstellingen tussen verschillende visies op scherp.’

In de beslotenheid van je eigen huis ben je vrij de meningen te verkondigen die je wilt, zeggen de ambtenaren. ‘Maar in de publieke ruimte, die we delen met anderen mensen, liggen de zaken anders. Dan wordt het gevaarlijk wanneer prominente opiniemakers hun levensbeschouwelijke, ideologische en persoonlijke voorkeuren etaleren en publiek verdedigen. Een bekende academicus die in de krant een forum krijgt, moet er zich van bewust zijn dat zijn mening de vrijheidsbeleving van de burger negatief kan beïnvloeden.’

Etienne Vermeersch:
‘Niet-neutrale meningen zetten tegenstellingen tussen verschillende visies op scherp’

In hun petitie vragen de ambtenaren om een verbod te installeren op het uiten van levensbeschouwelijke en ideologische meningen voor radicale prominenten. ‘Wij beschouwen de neutraliteit van opiniemakers als een positieve uiting van dienstbaarheid’, zegt Slembrouck. ‘Alleen zo kan er duidelijkheid komen in het oeverloze debat.’