Geert Bourgeois: 'Als het Nederlands stroef overkomt, ligt dat aan de stugge inborst van de spreker.'

Twitter raadt Nederlands af wegens ‘te lomp’

Volgens Twitter is het Nederlands een onpraktische taal die niet geschikt is voor de microblogsite. Onze taal wordt (nog) niet verboden, maar Twitter raadt het gebruik ervan sterk af. 'Hiermee krijg je niets gezegd.'

‘Twitter no longer supports Dutch, Swahili and Inuktitut. Too clumsy. #thoselanguagessuckhard’, tweette gedelegeerd bestuurder Dick Costolo vanmorgen.

De drie talen, zo oordeelt Twitter, zijn te omslachtig om er efficiënt mee te communiceren in de moderne tijd. ‘Zeker het Nederlands munt niet uit in bondigheid, wat nochtans noodzakelijk is als je je boodschap in 140 tekens gezegd wilt krijgen’, meldt de (uiteraard Engelstalige) Support-pagina van Twitter. ‘Daarnaast geeft het Nederlands vaker dan andere talen aanleiding tot groteske spraakverwarring.’

Het Amerikaanse bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af als gebruikers er niet in slagen hun Nederlandstalige tweets te versturen. ‘Krijgt u een foutmelding als u een bericht probeert te verzenden? Controleer dan of uw boodschap in een door Twitter aanvaarde taal is geschreven’, suggereert de helppagina als oplossing. Onder andere Amerikaans en Brits Engels worden door Twitter beschouwd als aanvaardbaar.

Thomas Leys van het Steunpunt Taalwetwijzer van de Vlaamse overheid erkent dat het Nederlands ‘nogal lomp’ is voor gebruik op sociale netwerken als Facebook en Twitter. ‘Oorspronkelijk was het Nederlands bedoeld voor plechtige oorkondes waarmee opstandige boerenkinkels en edele heren hun vredesovereenkomsten sloten’, zegt Leys. ‘In tegenstelling tot andere Germaanse talen heeft het Nederlands de stap naar de moderniteit nog niet gezet.’

Dat mag de overheid echter niet tegenhouden om in het Nederlands te blijven tweeten, vindt Leys. ‘In de middeleeuwen dacht een Frans ridderleger ook dat het een bende Vlaamse pummels onder de voet zou lopen‘, herinnert Leys zich uit de lessen geschiedenis. ‘Net als toen moeten we uitgaan van onze eigen sterkte. De kern van het Vlaamse succes is dat je al klungelend successen kunt scoren.’

Ook op het kabinet van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) blijft men vasthouden aan de verplichting voor ambtenaren om zich te allen tijde van het Nederlands te bedienen. ‘Naar elkaar toe zijn Vlamingen globaal genomen zwijgzaam en koppig. Als zij zich in situaties dat het echt niet anders kan, en waarbij er sprake is van sociale overmacht, toch gedwongen weten hun mond open te doen, is dat in het Nederlands’, verkondigt Bourgeois met een kwinkslag.

Twitter:
‘Nederlands geeft vaker dan andere talen aanleiding tot groteske spraakverwarring’

De minister betwist dat het Nederlands niet zo wendbaar is als het Duits of het Italiaans. ‘Men kan niet zomaar uitgaan van de gedachte dat het Nederlands geen soepele taal is. Binnen mijn partij zijn veel mensen werkzaam die behendig weten om te springen met onze moedertaal. Als het Nederlands stroef overkomt, ligt dat aan de stugge inborst van de spreker, niet aan de complexe regelgeving van de onderliggende grammatica. Daar zal ik Twitter via de relevante kanalen van trachten te overtuigen.’