Prins Filip is klaar voor het koningschap. 'Gedaan met de buitenechtelijke kinderen en te saaie kersttoespraken.'

Prins Filip ijvert voor protocollaire regering

De Belgische kroonprins Filip wil breken met het oude bestuur. De troonsbestijging van Willem-Alexander inspireert hem om ijverig te lobbyen voor een louter protocollaire regering.

De geruchten dat koning Albert II zijn troonsafstand voorbereidt en het gedoe over de troonsbestijging van Willem-Alexander in Nederland maken kroonprins Filip onrustig. Hij staat te popelen om zijn vader op te volgen. Volgens zijn entourage broedt de prins op een hoop frisse ideeën om zijn koningschap op een waardige manier in te vullen.

‘Ik heb uit goede bron vernomen dat er in Nederland een wissel van de wacht plaatsvindt’, verkondigde prins Filip onlangs. ‘Nederland is al vaak een gidsland gebleken. Hopelijk is het dat nu ook. Het is tijd voor een omwenteling. De Europese monarchieën moeten zich aanpassen aan de eenentwintigste eeuw.’

Filip hoopt dat de oude zakken die nu de scepter zwaaien hun estafettestokje snel doorgeven aan het jonge en dynamische geweld dat in de coulissen staat te trappelen.

‘Het liedje van mijn vader is uitgezongen’, gelooft Filip. ‘Genoeg gelachen, nu moet er geheerst worden. Ik heb veel respect voor mijn vader de koning, maar hij is een monarch zonder gezag die niet meer past in deze onzekere tijden. De mensen hebben ene vorst nodig die de touwtjes strak in handen neemt, een daadkrachtige monarch die vertrouwen uitstraalt. Omdat ook de regering geen beslissingen meer durft te nemen en de coalitiepartners het nergens nog over eens geraken, volstaat het dat zij een protocollaire functie toebedeeld krijgt.’

Er is haast bij, beklemtoont de prins. ‘Het gaat niet goed met de monarchie, het Belgische koningshuis is niet sexy meer. Onze familie zit in een diepgewortelde crisis. Daarom is het tijd voor verandering. Monarchen moeten weer krachtig op de tafel durven slaan. Ik wil me laten inspireren door voluntaristische voorgangers als Leopold II. Onder mijn vader zijn bewind is die band met dat roemrijke verleden in de verloedering verzeild.’

Prins Filip:
‘Genoeg gelachen, nu moet er geheerst worden’

Filip betreurt dat hij als gevechtspiloot zo weinig steun krijgt vanuit het Belgische leger. ‘Een inschattingsfout waar ze nog voor zullen boeten. Ook van de regering krijg ik nauwelijks steun. Ik sta nochtans altijd open voor dialoog, zolang ik maar gelijk krijg en ik tijdens de onderhandelingen Kuifje-strips mag lezen.’

‘De bevolking is klaar met Albert II en wacht op Filip I,’ concludeert Filip. ‘Gedaan met de buitenechtelijke kinderen en de saaie, veel te brave kersttoespraken. Wanneer ik het volk toespreek, zal dat vol vuur en passie zijn. Met mij aan het roer wordt alles beter, zelfs het weer.’