Eric Van Rompuy stelt vast dat steeds minder mannen een punt maken van vrouwelijk witverlies.

‘Mannen leggen zich neer bij witverlies’

Vlaams Parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) trekt zijn conclusies uit de gegevens over het seksleven van de Vlaming, onthuld in het programma Seks@canvas. 'Mannen hebben zich neergelegd bij witverlies.'

Witverlies is steeds minder een issue voor de Vlaming, constateert Eric Van Rompuy. Slechts 5,79 procent van de mannen vraagt zijn vrouw om haar witverlies in te tomen. Dat lage cijfer bevestigt de dalende tendens van de jongste jaren. Nochtans is seksisme nog altijd een heikel thema in Vlaanderen.

‘Toch laten steeds meer mannen hun gezond verstand spreken‘, zegt Van Rompuy op basis van cijfers die Annick Ruyts openbaarde in haar straffe documentaire Seks@canvas.

Van Rompuy wijt de veranderde attitude aan de rondzendbrief-Annemie Peeters, genoemd naar de vinnige radiopresentatrice die nogal wat mannen afschrikt met haar ‘gratekut’. Die rondzendbrief bepaalt dat mannen een discussie over witverlies beter kunnen afbreken in plaats van er eindeloos over door te leuteren.

Voor Van Rompuy vormen de cijfers van Seks@canvas het bewijs dat mannen beseffen dat ze vrouwen moeten aanvaarden met witverlies en al. ‘Sommigen bouwen hun ego op de niet-naleving van de rondzendbrief-Annemie Peeters, maar de meeste vrouwen liggen niet wakker van dergelijke apen.’

Toch zijn er groepen mannen die witverlies hardnekkig blijven afkeuren. Omdat zij de erkenning van witverlies als ‘een verstoring van de natuurlijke orde’ beschouwen, spanden ze een procedure in bij de Raad van State in de hoop dat de vermaledijde rondzendbrief wordt afgeschaft.

Vanmorgen kwamen woedende vrouwen op straat om te protesteren tegen die achterlijke moraal. Fanatiek zwaaiend met hun blote borsten dreigden de dames met nog meer acties.

Eric Van Rompuy:
‘Steeds meer mannen laten hun gezond verstand spreken’

‘Ik pleit voor voorzichtigheid. Straks legt men het land nog plat voor enkele mannen die niet akkoord gaan met een fenomeen waar de meesten zich niets meer van aantrekken’, waarschuwt Van Rompuy.