Kim De Gelder roept Steven Vanackere op om zijn drijfveren voor te lezen. 'De mensen verdienen dat.'

De Gelder betreurt ontslag Steven Vanackere

In het Gentse hof van assisen heeft beklaagde Kim De Gelder zijn droefenis uitgedrukt over het ontslag van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V). 'Ik vraag dat je iedereen de waarheid vertelt, Steven.'

Toen voorzitter Koen Defoort Kim De Gelder bij aanvang van de zitting vroeg of hij goed geslapen had, schudde de beklaagde ontkennend het hoofd. ‘Ik ben bedroefd dat het ACW Steven Vanackere tot ontslag gedwongen heeft‘, verklaarde De Gelder. ‘Dat heeft mij de hele nacht wakker gehouden.’

De moordenaar zei Vanackeres vertrek te betreuren, maar dankte hem wel voor de tomeloze inzet. ‘Ik vind dat meneer Vanackere een sterke positie had in de regering en dat hij het als minister van Financiën goed gedaan heeft’, sprak De Gelder de aanwezigen toe. ‘Hij heeft altijd gezegd dat hij recht in zijn schoenen staat en ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Ik vind het echt jammer dat hij opstapt.’

De Gelders lovende woorden over Steven Vanackere zorgden voor een nieuw conflict met zijn advocaat Jaak Haentjens. ‘Ziet u nu wel dat hij helemaal van zijn lotje getikt is’, poogde de raadsman de jury alsnog te overtuigen van De Gelders psychotische aandrang.

Kim De Gelder veinst niet en is, zoals u nu allemaal kunt zien, echt verward’, oreerde de advocaat op een toon die het midden hield tussen ergernis en opluchting. ‘Zonet hebben we Kim De Gelder gezien zoals hij echt is. De rode draad is dat hij mentaal meer en meer achteruit gaat.’

Daarop verzocht De Gelder de assisenvoorzitter om Haentjens het zwijgen op te leggen, waar rechter Defoort graag op inging, want iedereen is de uitleg van Haentjens ondertussen meer dan beu gehoord. De beklaagde richtte zich vervolgens tot de camera’s met een boodschap aan Steven Vanackere.

Advocaat Haentjens:
‘Ziet u nu wel dat hij helemaal van zijn lotje getikt is!’

‘Ik zou graag hebben, in verband met uw drijfveren, ik zou willen dat u ze afleest, mijnheer Vanackere’, stamelde De Gelder. ‘Zeg uw drijfveren, iedereen mag ze horen. Ik weet dat u dat wilt uitleggen aan het parlement. Ik vraag dat je iedereen de waarheid zegt, Steven. We leven al maanden met de vraag: waarom heb je het gedaan? Zeg het dan toch, de mensen verdienen dat!’