Zelfs wanneer aartsbisschop André Léonard het slachtoffer wordt van ondraaglijk lijden, mag hij nog geen euthanasie genieten, vinden kinderen.

Kinderen tegen euthanasie seniele priesters

Belgische kinderen zijn bezorgd over het voorstel om de euthanasiewet uit te breiden naar terminaal zieke priesters en dementerende bisschoppen. 'Wij wensen hen intens en hardnekkig lijden toe.'

De kinderen zijn duidelijk in hun standpunt. ‘Al in 2002 heeft de jeugd haar sterkste reserves uitgesproken aangaande de depenalisering van euthanasie voor geestelijken, van wie de pedofiele neigingen ondertussen genoegzaam bekend zijn‘, verklaarde Desiré (9). Het ventje uit Sint-Martens-Latem sprak de Senaat toe in het kader van het debat over de wetsuitbreiding.

‘Wij wensen de vaandeldragers van de katholieke kerk een intens en hardnekkig lijden toe’, meldde ook Fabienne (13) op de hoorzitting. De jongedame uit Waregem voelt weinig barmhartigheid jegens bejaarde rukkers in muffe jurken. ‘Wij trekken de grens bij postume palliatieve zorgen. Veel humaner moet de behandeling van terminaal zieke priesters niet worden.’

De jongeren oordelen dat het vreemd is dat geestelijken zich zo graag uitspreken over het lijden van gewone burgers, maar zelf geen inmenging dulden in hun duistere affaires.

‘We vinden het riskant dat demente priesters euthanasie kunnen genieten. Het onderscheid tussen een seniele pilaarbijter en een wereldvreemde zonderling is moeilijk te bepalen’, lichtte Desiré toe. ‘Je kunt een mens toch niet doodspuiten omdat hij iedere zondag religieuze bullshit staat te verkopen in een leeg, tochtig gebouw?’

Anja (10) uit Bevergem stipte aan dat het argument van zelfbeschikkingsrecht ‘op zijn minst nogal ambigu’ is als het aankomt op mensen die geloven in een almachtige god. ‘In het hiernamaals kunnen wij hen niets meer maken, daarom moeten we de clerus op het ondermaanse aanpakken. Het gaat er niet enkel om priesters te laten boeten voor hun zonden, de maatschappij moet erover waken dat hun levenseinde gepaard gaat met de vreselijkste pijnen. Wanneer zij in de Heer ontslapen, mag dat geen plezierreisje zijn.’

Desiré (9):
‘Het onderscheid tussen een seniele pilaarbijter en een wereldvreemde zonderling is moeilijk te bepalen’

‘Euthanasie voor geestelijken mag geen manier worden om ondraaglijk psychisch lijden te ontlopen’, opperde ook Fabienne. ‘Wel willen wij meewerken aan zelfdoding voor geestelijke, op voorwaarde dat die gepaard gaat met ondenkbare angst en pijn.’