Monica De Coninck vindt het brugpensioen van de paus een slecht signaal. 'De klachten over zijn gezondheid zijn een flauw excuus voor luiheid.'

Monica De Coninck tegen brugpensioen paus

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) verzet zich tegen het brugpensioen voor paus Benedictus XVI. 'We moeten ophouden te denken dat 85 jaar te oud is om te werken.' De christelijke vakbond protesteert.

Monica De Coninck kan zich niet vinden in het voorstel van de katholieke kerk om paus Benedictus XVI met brugpensioen te sturen. ‘De Kerk geeft hier een bijzonder slecht signaal. We moeten ophouden te denken dat mensen van 85 jaar oud geen toekomst meer hebben op de arbeidsmarkt’, zegt het boegbeeld van het federale activeringsbeleid. De minister weigert te spreken over een brugpensioen voor de kerkleider, maar noemt het een ‘werkloosheidsuitkering met kerkelijke toeslag’.

De minister betwijfelt dat het pausschap valt onder de zware beroepen. ‘Rondrijden in een golfkar en één keer per week de mis opdragen zijn taken die een 85-jarige perfect aankan. Onze eigen koning Albert bewijst dat hoogbejaarde sukkelaars best nog een woordje kunnen plaatsen in het publieke debat. Ik zie niet in waarom het pausschap onmogelijk wordt op deze leeftijd. Veel stress brengt die functie niet met zich mee. Benedictus’ voorganger kon de kerk zelfs meer dood dan levend in goede banen blijven leiden.’

Monica De Coninck:
‘Rondrijden in een golfkar en één keer per week de mis opdragen zijn taken die een 85-jarige perfect aankan’

De berichten over de zwakke gezondheid van de paus bestempelt Monica De Coninck als een ‘flauw excuus voor luiheid’.

Zelfs als de paus vroegtijdig zou vertrekken, moet hij beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, vindt de minister. Ze meent dat de paus bereid moet zijn zich te herscholen om desnoods in een totaal andere sector aan de slag te gaan. ‘Een nieuwe carrière in de filmindustrie zie ik als een mogelijkheid’, geeft de minister als voorbeeld.

Vakbondsman Rik Torfs (ACV) werpt op dat De Coninck onderschat hoe belastend het pausschap wel niet is. ‘Daar komt veel meer bij kijken dan je op het eerste gezicht denkt. Zo is er de enorme druk die uitgaat van het celibaat’, weet Torfs. ‘We zien regelmatig kerkleiders ten onder gaan aan de frustraties die daardoor worden veroorzaakt. Mensen in deze beroepscategorie kunnen enkel in het verborgene genieten van een strikt gereguleerde loopbaanonderbreking.’ De christelijke vakbond wijst er ten slotte op dat er door de recente politieke hervormingen reeds een overaanbod is aan ouderen zonder relevante arbeidservaring.