De Gallische veldheer Roger De Vlaeminck vindt dat Julius Caesar hem schromelijk over het hoofd heeft gezien.

De Vlaeminck eist hoofdrol in De bello Gallico

Het magnum opus van de Romeinse auteur Julius Caesar moet worden herschreven: Roger De Vlaeminck eist dat hij in De bello Gallico de dapperste aller Belgen genoemd wordt. Klaas Vantornout protesteert.

In zijn meesterwerk De bello Gallico beschrijft Julius Caesar, Romeins stadsdichter tijdens de hoogdagen van coureur Roger De Vlaeminck, hoe de Belgen van alle volkeren de dappersten zijn. De auteur weet dat aan het ontbreken van elke vorm van beschaving, de economische irrelevantie en het feit dat de Belgen voortdurend in conflict lagen met de Germanen. Historici hebben nu, na vele decennia begrijpend lezen, ontdekt dat Roger De Vlaeminck géén bijzondere vermelding krijgt in het standaardwerk over de Belgische ontvoogding.

De oud-renner is met name ziedend over de openingspassage van De bello Gallico. ‘Caesar had op zijn minst kunnen vermelden wie nu het dapperst is van alle Belgen. Nu lijkt het wel alsof alle Belgen even dapper zijn. Maar pannenkoeken als Eddy Merckx of Tom Boonen komen niet eens tot aan mijn enkels. Die nalatigheid creëert een fout beeld. Ziet ge die mannen al twintig meter op een treinspoor rijden of over balken springen zonder ze te raken? Ik niet.’

Ook in de rest van de Latijnse Bildungsroman is het zoeken naar lofbetuigingen aan het adres van Le Gitan. ‘Ik was niet alleen de dapperste van míjn generatie maar van álle generaties. Wat denkt die valsche mensch van een pennenlekker wel om mij zo te negeren? Ze noemen hem de grondlegger van het Romeinse keizerrijk, maar er is maar één één keizer en dat is Rik Van Looy. Wat niet wil zeggen dat die aan mij kon tippen. Een vermelding in Caesars boek is wel het minste wat een groot kampioen als ik verdient. Verdelen en heersen was mijn motto.’

De Vlaeminck eist een rechtzetting. ‘Ik ben de dapperste peet van alle Belgen. Over alle generaties heen. Ik heb de veldslagen van Lombardia, Flandria en Artesië gewonnen. Ik eis daarom een herschrijving van De bello Gallico. Al is het maar één kleine toevoeging aan het begin: “Van alle mensen uit alle tijden, over alle generaties heen, is Roger De Vlaeminck de dapperste en toevallig was hij een Belg.” Meer mag, maar daarmee ben ik al dik tevreden. Ik ben geen moeilijke mens.’

Historici zijn het er roerend over eens dat de ontdekking van de lacune van enorm historisch belang is. ‘De bello Gallico blijkt nu een waardeloos boek zonder zin voor nuance. Voorbijgaan aan de verdiensten van Roger De Vlaeminck zou strafbaar moeten zijn’, zegt latinist Geert De Schutter (UGent). ‘Dit boek is zijn historische geloofwaardigheid kwijt. De studie van het Latijn zou beter vervangen worden door een ander vak, bijvoorbeeld de koerspoëzie.’

Klaas Vantornout:
‘Een winnaar zal ik nooit worden, maar ík was de beste van alle Belgen’

In de wielerwereld, waar traditioneel een groot respect heerst voor taaie klassiekers, is men er niet happig op om de geschiedenis te herschrijven. ‘Ik ben ontgoocheld door de houding van De Vlaeminck,’ zegt Klaas Vantornout. ‘Ik rijd al een heel seizoen op een constant hoog niveau. Een winnaar zal ik nooit worden, maar ík was de beste van alle Belgen in de veldslag rond Mol. Waarom zou ik dan niet bij naam worden genoemd en De Vlaeminck wel?’

Ook Kevin Pauwels kan zich niet vinden in correcties die De Vlaeminck voorstelt. ‘Ik zou er dan toch eerder op willen wijzen dat Caesar het woord ‘bwoah’ niet correct weet te verbuigen’, zegt de spraakzame wielrenner.