Jan Deeghmans (29) maakt kans om de eerste partijloze koning van België te worden. 'We moeten onze belgicistische vleugel tevreden houden', zegt N-VA.

Inhalige N-VA draagt partijloze koning voor

In een zeldzame bui van verzoening ziet de N-VA af van de benoeming van Jan Briers als Oost-Vlaams gouverneur. Ter compensatie overweegt de partij een partijloze koning voor te dragen.

Open Vld en N-VA liggen al een tijdje in de clinch over wie de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen moet worden. Na een eindeloos rondje vitten lijkt N-VA zich nu toch te schikken naar de wensen van de liberalen. ‘Het gaat uiteindelijk slechts over Oost-Vlaanderen’, vergoelijkt ondervoorzitter Ben Weyts. ‘Natuurlijk hadden we graag Jan Briers voorgedragen als gouverneur, maar soms moet je de kleintjes ook iets gunnen.’

‘We zijn blij dat we de overhand hebben gehaald in de vele tactische spelletjes van de jongste dagen’, stelt Gwendolyn Rutten, voorzitter van de Open Vld. ‘Het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen is een mooie post die we als dwergpartij niet zomaar kunnen laten liggen. Als overleg niet helpt en de andere partijen onze dictaten niet willen horen, maken we maar stampij in de media. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De aanstelling van een onbekende derderangsliberaal als gouverneur is het eerste bewijs van de frisse wind die ik binnen Open Vld doe waaien.’

Toch schenkt N-VA het gouverneurschap niet zonder boe of ba weg. De partij overweegt sterk om een partijloze koning te leveren.
‘Een kleine wedergeste is geheel op zijn plaats’, vindt Wuyts. ‘Als volbloed republikeinse partij zijn wij fier om zo’n partijloze koning te mogen leveren.’

Weyns benadrukt dat een koning niet strijdig is met de Heilige Principes van de N-VA. ‘Het zou zonde zijn als de monarchie verdwijnt, want die levert ons stemmen op. Stemmen halen is één van onze belangrijkste geloofspunten. Daarbij wordt de belgicistische vleugel van onze partij almaar groter – we moeten die goedgelovige mensen toch op de een of andere manier tegemoet komen? Door zelf een koning te leveren, stellen we het bestaan van de monarchie veilig en dus ook onze electorale hegemonie.’

Laurette Onkelinx:
‘Als het over de koning gaat, kunnen we geen enkele toegeving doen ten aanzien van de N-VA’

De Franstalige partijen, echter, vormen in hun afwijzing een eensgezind front. ‘Als het over de koning gaat, kunnen we geen enkele toegeving doen ten aanzien van de N-VA’, poneert Laurette Onkelinckx (PS). ‘Een koning zonder partijsignatuur is in België ongezien en zou ons land in een ongekende impasse storten. Nu zorgt de koning voor eenheid in dit land. Wat de N-VA ook voorstelt, wij houden het been stijf. Stel je maar eens voor dat de koning geen deftig Frans kan spreken! Alle schaamte voorbij. Het communautaire opbod moet eindelijk ophouden.’