Pascal Smet maakt komaf met de veelheid aan geveinsde leerstoornissen.

Smet: ‘ADHD’ers zijn onopgevoede rotjochies’

Het Vlaams ministerie van Onderwijs wil een drastische inperking van het aantal erkende leerstoornissen. ‘Ouders moeten gewoon leren toegeven dat hun kinderen geen hoogvliegers zijn’, zegt Pascal Smet (sp.a).

Een studie in opdracht van het ministerie van Onderwijs maakt brandhout van een aantal algemeen aanvaarde leerstoornissen, zoals ADHD, faalangst, dyscalculie, dyslexie, het syndroom van Gilles de la Tourette en hoogbegaafdheid. Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) wil de resultaten aanwenden om drastische hervormingen door te voeren.

Het onderzoeksrapport kreeg de titel ‘Dom zijn is geen schande’ mee en blinkt niet uit in gematigdheid. Het stelt de dingen recht voor de raap – zoals ze echt zijn dus. Het werkstuk grijpt terug naar traditionele opvoedkundige principes die in onze hypergevoelige maatschappij ondergesneeuwd zijn geraakt.

‘Er is geen enkele medische reden om ADHD officieel te erkennen’, luidt het op pagina 3. ‘In 99 procent van de gevallen gaat het gewoon om stoute en onopgevoede rotjochies.’

Scholieren die lijden aan het syndroom van Gilles de la Tourette zijn ‘onbeleefd’ volgens het rapport. ‘Voor deze ziekte is de beste remedie nog altijd een pedagogische tik’, luidt het advies.

Ook de zogenaamde ‘hoogbegaafdheid’ waar almaar meer kinderen onder lijden, kan niet op het begrip van de onderzoekers rekenen. Volgens de studie heeft de wetenschap geen enkele grond om aan te nemen dat hoogbegaafdheid tot mindere schoolresultaten zou leiden. ‘Het is klinkklare onzin dat kinderen slecht scoren op school omdat ze zich vervelen. Meestal is die hoogbegaafdheid slechts een hersenspinsel van een hysterische moeder met te veel ambitie.’

Faalangst blijkt na nadere analyse ook al niet meer dan een slecht excuus voor studenten die te lui zijn om hun cursus grondig te bekijken.

Over dyslexie en dyscalculie laten de wetenschappers nog enige twijfel. ‘Maar laten we wel wezen: het overgrote deel van de scholieren die slecht scoren voor taal en wiskunde zijn niet ziek, maar dom. Of van vreemde origine. Of beide. Ouders kunnen er maar beter mee leren leven dan dat ze hun kinderen valse ziektes aanpraten.’

Onderzoeksrapport:
‘Scholieren die slecht scoren voor taal en wiskunde zijn niet ziek, maar dom’

Het onderzoeksrapport concludeert dat het Vlaams onderwijs volop moet inzetten op slimme, normale kinderen, zodat Vlaanderen zijn voortrekkersrol op economisch vlak opnieuw ten volle kan opnemen. Maar wat met de minderbegaafde leerlingen? ‘Die moeten zo snel mogelijk afvloeien naar de studierichtingen en arbeidssectoren waar ze thuishoren’, stelt het rapport. ‘Er is altijd een behoefte aan domme krachten. Daar is niets oneervol aan.’

Smet onderschrijft de conclusies van het rapport volmondig. ‘Ouders moeten gewoon leren toegeven dat hun kinderen geen hoogvliegers zijn. De tijd dat het klaslokaal werd geterroriseerd door de vreemde, domme, onaangepaste en stoute kinderen is voorgoed voorbij’, belooft de minister.