Gouverneur Decaluwé liet pamfletten verspreiden waaruit ook ongeletterde keuterboeren kunnen opmaken dat elektriciteit levensgevaarlijk is.

Ieper opgeschrikt door plotse stroomtoevoer

De Westhoek werd gisteren opgeschrikt door een plotse opstoot van stroomtoevoer. Electrabel ontkent alle betrokkenheid. Ondertussen is de elektriciteit weer verdwenen en werd het rampenplan afgeblazen.

Zelden meegemaakt, nooit gezien. De Westhoek werd gisteren plots voorzien van elektriciteit. Een verschijnsel dat maar eens om de twintig jaar voorkomt, zeggen historici. De stroomtoevoer kwam er zonder enige aanwijzing. Het epicentrum van de ramp lag in Ieper.

Provinciegouverneur Carl Decaluwé (CD&V) kondigde meteen fase twee van rampenplan af. Militairen werden op pad gestuurd om burgers te voorzien van zandzakjes, zodat ze zich konden wapenen tegen de stroomtoevoer. Aanvankelijk deelde de civiele bescherming ook drinkwater uit, maar dat was een slecht idee. De boerenbevolking trachtte eigenhandig de elektriciteit te bestrijden met water, wat leidde tot verscheidene elektrocuties. Daarom liet Decaluwé folders verspreiden – op maat van het ongeletterde plattelandsvolk – die waarschuwden voor de gevaren van elektrische stroom. Carl Decaluwé is een man met voortreffelijke inzichten.

Door de terugkeer van elektriciteit borrelden bij oudere inwoners vreselijke herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog. ‘Het is geleden van de Duitse bezetting dat wij hier nog stroom hebben gehad’, zucht Jos Dequeecker (83 jaar), die al zijn hele leven in de Westhoek woont. ‘Ik was toevallig net door mijn raam aan het kijken toen ik plots mensen tierend en uitzinnig van angst hun huizen zag uitvluchten. “Allez, tiens, wuk is dat nu, het is toch nog geen 21 december?”, zei ik tegen mijn vrouwmens. Maar toen zag ik plots dat de lichten in de living aanfloepten. Ook mijn televisie kwam weer tot leven. Ik ben hem waarschijnlijk vergeten uit te zetten toen hij uitviel na de vorige stroomopflakkering. Dat moet geleden zijn van de derde regering-Martens.’

De inwoners van de Westhoek zijn getekend voor het leven. Overal sprongen de straatlantaarns aan en begonnen klokken weer te tikken. Een varken dat pas geslacht was, kon zelfs even in de koelkast bewaard worden in plaats van het ogenblikkelijk gaar te stoven. Wat een trauma!

Er wordt met een beschuldigende vinger in de richting van nutsbedrijf Electrabel gewezen. Daar schuift men alle schuld van zich af. ‘Wij hebben hier niets mee te maken’, beweert topvrouw Sophie Dutordoir. ‘Zonder de vrijmaking van de energiemarkt was dit zeker niet gebeurd.’

Criticasters verwijten Electrabel een charme-offensief te willen opzetten bij de consument. Frivoliteiten zoals stroom voor de Westhoek zouden in dat kader passen. ‘Niets van aan’, stelt Dutordoir. ‘Aan populistische onzin als gratis energie of prijsverlagingen doen wij niet mee. We betalen ons nu al blauw aan onrealistisch hoge taksen.’

Melchior Wathelet:
‘Dat de Westhoek des winters van stroom wordt voorzien, is buiten alle proporties’

Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) wil de hele zaak grondig onderzoeken. ‘Als we niet met black-outs te maken willen krijgen, zullen dergelijke strapatsen niet te veel mogen voorvallen’, zegt Wathelet. ‘Dat de Westhoek des winters van stroom wordt voorzien, is buiten alle proporties.’

Intussen zijn de problemen alweer van de baan. ’s Avonds rond 21 uur viel alle stroom weer uit en keerde de rust terug in de Westhoek.